Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 24.06.1992 Odluka o izmjenama Odluke o određivanju robe na koju se plaća posebna pristojba za izravnanje poreznog opterećenja uvezene robe u 1991. i 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o plaćanju posebne pristojbe za izravnanje poreznog opterećenja uvezene robe ("Službeni list", broj 63/80) u svezi sa člankom 1. stavkom 1. točkom 17. i člankom 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. lipnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o određivanju robe na koju se plaća posebna pristojba za izravnanje poreznog opterećenja uvezene robe u 1991. i 1992. godini

I.

U Odluci o određivanju robe na koju se plaća posebna pristojba za izravnanje poreznog opterečenja uvezene robe u 1991. i 1992. godini ("Službeni list", broj 83/90, 6/91. 8/91, 9/91, 13/91, 22/91, 38/91, 40/91 i 46/91 i "Narodne novine", broj 53/91,1/92 i 19/92) u točki 2. stavku 1. podtočki 10) brišu se riječi "do 30. lipnja 1992. godine".

U podtočki 11) brišu se riječi "do 30. lipnja 1992. godine".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/92-01/02

Urbroj: 5030112-92-42

Zagreb, 24. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.