Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 24.06.1992 Rješenje o početku rada Carinske ispostave Prezid Carinarnice Rijeka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine", br. 53/91) direktor Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE

o početku rada Carinske ispostave Prezid Carinarnice Rijeka

1. Carinska ispostava Prezid kao organizacijska jedinica Carinarnice Rijeka počinje raditi od 1. srpnja 1992. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/92-01/05

Urbroj: 513-02-92-3

Zagreb, 17. lipnja 1992.

V. d. direktora

Branko Skok, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.