Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 23.06.1992 Odluka o ograničenju izvoza određenih proizvoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. točke 2. i članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine"; broj 53/91, 73/91 i 29/92) i članka 2. Zakona o mjerama ograničenja tržišta i slobodnog prometa robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Službeni list", br. 28/75, 54/86 i 73/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1992. godine donijela je

ODLUKU

o ograničenju izvoza određenih proizvoda

I.

Radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu privremeno se ogrančava izvoz proizvoda izsljedećih tarifnih brojeva odnosno tarifnih oznaka Carinske tarife:

_________________________________________________________________________________
Tarifni Tarifna     Imenovanje
broj  oznaka
_________________________________________________________________________________
27.10  2710.031    - plinska dizelska goriva
    2710.032    - plinska loživa ulja
    2710.039    - ostala plinska ulja
41.01          Sirove, krupne i sitne govede kože i kože kopitara (svježe ili soljene,
            sušene, lužene, piklane ili drugačije konzervirane ali neuštavljene, niti pergamentno
            obrađene, niti dalje obrađivane), s dlakom ili bez dlake, cijepane ili necijepane
41.03  4103.90 - ostale
41.04  4104.101    - nedovršene
    4104.211    - nedovršene
    4104.221    - nedovršene
    4104.291    - nedovršene
    4104.391    - nedovršene
41.07  4107.101    - nedovršene
44.01  4401.10 - Ogrjevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
44.03  4403.202    - trupci za rezanje i furnir od ostalih četinjača
    4403.203    - celulozno drvo četinjača
    4403.204    - stupovi za vodovode, neimpregnirani
    4403.911    - hrastovi trupci za rezanje i furnir (Quercus spp)
    4403.921    - bukovi trupci za rezanje i furnir (Fagus spp)
    4403.922    - celulozno drvo bukve
    4403.991    - trupci za rezanje od ostalih tvrdih listača
    4403.992    - celulozno drvo ostalih tvrdih listaća
    4403.993    - trupci za rezanje i furnir od topole
    4403.994    - celulozno drvo od topole
    4403.995    - trupci za rezanje i furnir od ostalih mekih listača
    4403.996    - celulozno drvo od ostalih mekih listača
    4403.999    - ostalo
44.07  4407.109    - obrađeno drvo ostalih četinjača
    4407.91 - hrastovo, obrađeno drvo
    4407.92 - bukovo, obrađeno drvo
    4407.991    - jasenovo, obrađeno drvo
    4407.992    - topolino, obrađeno drvo
    4407.999    - ostalo, obrađeno drvo tvrdih listača
72.04  7204.10 - Otpaci i ostaci od ljevanog željeza
    7204.30 - Otpaci i ostaci od kositrenog željeza ili čelika
    7204.4     - Ostali Otpaci i ostaci
    7204.50 - Otpadni ingoti, slabovi i dr. za pretapanje
74.04  7404.00 - Otpaci i ostaci, bakreni
76.02  7602.00 - Otpaci i ostaci, od aluminija
78.02  7802.00 - Otpaci i ostaci, olovni
79.02  7902.00 - Otpaci i ostaci, od cinka
80.02  8002.00 - Otpaci i ostaci, od kositra
_________________________________________________________________________________Iznimno, proizvode iz stavka 1. ove točke, poduzeća i druge pravne osobe mogu izvoziti samo uz odobrenje ministra trgovine.

II.

Ograničenje izvoza odnosi se i na samostalne privrednike koji se bave proizvodnjom odnosno prometom proizvoda iz točke I. ove odluke.

III.

Odobrenje za izvoz određenih količina proizvoda iz točke I. ove odluke izdaje ministar trgovine, na piseni zahtjev poduzeća, druge pravne i fizičke osobe uz mišljenje mjerodavnog ministra.

IV.

Mjera iz točke I. ove odluke ne odnosi se na izvoz koji za vlastite potrebe u krajnjoj potrošnji obavljaju državljani Republike Hrvatske nastanjeni izvan Hrvatske i strani državljani.

Uputstvo za provedbu odredbe stavka 1. ove točke donijet će Ministarstvo financija.

V.

Izvozni kontingenti izdati do stupanja na snagu ove odluke važe do 30. lipnja 1992. godine.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/92-01/06

Urbroj: 5030116-92-2

Zagreb, 22. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.