Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 23.06.1992 Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. lipnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha

I.

Odluka o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha ("Narodne novine" broj 67/91; 6/92, 23/92 i 30/92) prestaje važiti.

II.

Ova odluka stupa na snagu sljedeći dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/92-01/02

Urbroj: 5030116-92-5

Zagreb, 22. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.