Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 23.06.1992 Odluka o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. točke 2. i Članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zahona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53%91, 73/91 i 29/92), i članka 2. Zakona o mjersma ograničenja tržišta i slobodnog predmeta robe i usluga od interesa za cijelu zemlju ("Službeni list", broj 28/75, 54/86 i 73/90), Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrianoj 22. lipnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o obvezi stavljanja u promet određenih količina brašna i kruha tipa 850

I.

Poduzeća, druge pravne osobe i radnje (u daljnjem tekstu: poduzeća) koji prerađuju pšenicu, dužni su od svoje ukupne dnevne proizvodnje brašna staviti u promet i poduzećima koja proizvode kruh isporućiti najmanje 15% brašna tipa 850.

Odredba stavka 1. ove točke ne odnosi se na radnje koje uslužno melju pšenicu.

II.

Poduzeća koja proizvode odnosno prodaju kruh, dužni su od svoje ukupne dnevne proizvodnje odnosno prodaje kruha staviti u promet najmanje 20% osnovne vrste kruha tipa 850.

III.

U općinama gdje je potrošnja brašna odnosno kruha tipa 850 manja od najmanje količine propisane ovom odlukom, izvršno vijeće skupštine općine može propisati i manje količine, suglasno potrebama na području općine.

IV.

Poduzeća iz točke I. ove odluke dužna su isporučivati brašno tipa 850 po proizvođačkoj cijeni formiranoj u skladu s propisima koji su važili na dan stupanja na snagu ove odluke, uvečanoj za najviše 4 HRD/kg, bez troškova ambalaže.

V.

Poduzeća iz točke II. ove odluke mogu maloprodajne cijene osnovne vrste kruha tipa 850 formirane u skladu s propisima koji su važili na dan stupanja na snagu ove odluke povećati za najviše 8 HRD/kg.

U cijenama iz stavka 1. ove točke, uključen je iznos za pokriće troškova prometa od 8% (rabat).

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/92-01/10

Urbroj: 5030116-92-1

Zagreb, 22. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.