Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 23.06.1992 Obvezatne upute o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavak 1. točka 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92 i 27/92), Izborna komisija Republike Hrvatske propisuje

OBVEZATNE UPUTE

o obrascima za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

1. Pripreme i provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske obavljat će se isključivo po obrascima propisnim ovim Obvezatnim uputama.

2. Obrasci iz točke 1. ovih Obvezatnih uputa nosit će oznake OZ od 1 do 24.

3. Ako za pojedine radnje nije ovim Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, tijela za provođenje izbora odredit će sadržaj i oblik akta u skladu s odredbama Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske kad je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, o čemu će se prije donošenja akta izvijestiti Izborna komisija Republike Hrvatske.

4. Obrasci za provođenje izbora su:

OZ-1 Prijedlog kandidata za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik i njegov zamjenik;

OZ-2 Obrazac potpisanih birača koji podržavaju kandidata za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornim jedinicama u kojima se bira jedan zastupnik;

OZ-3 Prijedlog državne liste kandidata za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske;

OZ-4 Prijedlog kandidata nezavisne državne liste za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske;

OZ-5 Prijedlog kandidata za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik i njegov zazmjenik za pripadnike etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina;

OZ-6 Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske;

OZ-7 Glasački listić za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske u izbornoj jedinici u kojoj se bira jedan zastupnik:

OZ-8 Glasački listić za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske za jednu od državnih lista;

OZ-9 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor jednog zastupnika;

OZ-10 Zapisnik o radu biračkog odbora za državne liste;

OZ-11 Zapisnik o radu izborne komisije izborne jedinice za izbor jednog zastupnika;

OZ-12 Zapisnik o radu izborne komisije izborne jedinice za državne liste;

OZ-13 Rješenje o određivanju biračkih mjesta;

OZ-14 Rješenje o imenovanju biračkog odbora;

OZ-15 Rješenje o odreađivanju biračkih mjesta u inozemstvu;

OZ-16 Rješenje o imenovanju biračkog odbora u inozemstvu;

OZ-17 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;

OZ-18 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače članove posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice;

OZ-19 Rješenje o određivanju biračkih mjesta za birače koji su lišeni slobode;

OZ-20 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske;

OZ-21 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače članove posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice;

OZ-22 Rješenje o imenovanju biračkog odbora za birače koji su lišeni slobode;

OZ-23 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana tijela za provođenje izbora za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske;

OZ-24 Potvrda o preuzimanju izbornog materijala za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

5. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.

6. Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 18. lipnja 1992.

Predsjednik

Zlatko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


_________________________________________________________________________________

IZBORNA JEDINICA br.: ________
OZ- 1
(Članci 12, 13, 14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članaka 13. i 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92 127/92) Izbornoj komisiji Republike Hrvatske dostavlja se

PRIJEDLOG
KANDIDATA ZA ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABOM REPUBLIKE HRVATSKE U IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRA JEDAN ZASTUPNIK I NJEGOV ZAMJENIK

Predlagač _________________________________________________________________________
                (naziv registrirane političke stranke, dvije ili više registriranih političkih
_________________________________________________________________________________
stranaka, koalicije stranaka odnosno birača koji su predložili kandidata u Zastupnički
_________________________________________________________________________________
dom Sabora Republike Hrvatske)

predlaže
kandidata
______________________________ ____________________  ____________________
    (ime i prezime kandidata)            (nacionalnost)         (adresa)
________________________________ i
(jedinstveni matični broj građana)

njegovog zamjenika

________________________    _________________        ___________________________
(ime i prezime zamjenike)        (nacionalnost)                 (adresa)

________________________________________________
        (jedinstveni matični broj građana)

Sastavni dio ovog prijedloga je priloženi popis birača koji su podržali svojim potpisima kandidaturu (OZ-2) u broju i s podacima utvrđenim zakonom (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

U _______________________
    (mjesto i datum)

Za predlagača:
__________________________
    (ime i prezime)
__________________________
    (adresa)
_______________________________
(jedinstveni matični broj građana)

Napomena:
1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno i skupno.
Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu.
Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.
(Članak 12. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

2. Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa.
Kad birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika, u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zastupniku bira jedan zastupnik i njegov zamjenik za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa.
Kad birači predlažu državnu listu za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa.
(Članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

3. Kad političke stranke predlažu kandidata i njegovog zamjenika nepotrebno je prikupljati potpise radi podržavanja kandidature. Međutim, kada birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu bi

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IZBORNA JEDINICA: _________
OZ - 2
(Članak 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

OBRAZAC
POTPISANIH BIRAČA KOJI PODRŽAVAJU KANDIDATA ZA ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE U IZBORNIM JEDINICAMA U KOJIMA SE BIRA JEDAN ZASTUPNIK

Podržavam kandidaturu za zastupnika ________________________________________________
                                (ime i prezime)
_________________        ____________________  _________________________________
(nacionalnost)             (adresa)            (jedinstveni matični broj građana)

_________________________________________________________________________________
                            (ime i prezime)
________________    ________________________    _________________________________
(nacionalnost)         (adresa)                (jedinstveni matični broj građana)
u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

_________________________________________________________________________________
Red.                          jedinstveni       vlastoručni
broj  Ime i prezime      adresa         matični broj      potpis birača
                            građana
_________________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________________

Napomena:
1. Kad birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu bira jedan zastupnik i njegov zamjenik za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa. (Članak 13. stavak 2. Zak
2. Potpisi birača u postupku kandidiranja zastupnika i njihovih zamjenika prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj predloženog kandidata, a isti podaci osim nacionalnosti, unose se i za svakog
Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednog kandidata za zastupnika i njegovog zamjenika (članak 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-3
(Članci 12, 14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članaka 12, 14. i 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92)

_________________________________________________________________________________
(naziv registrirane političke stranke, dvije ili više registriranih političkih stranaka ili
_________________________________________________________________________________
koalicije stranaka)

Izbornoj komisiji Republike Hrvatske dostavlja se

PRIJEDLOG
DRŽAVNE LISTE KANDIDATA ZA ZASTUPNIKE U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

_________________________________________________________________________________
Red.                                  jedinstveni   puni i
br.   Ime i prezime      nacionalnost      adresa     matični     skraćeni
                                    broj      naziv
                                    građana liste
_________________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
                (Tako sve do zaključno 60-tog broja)


U ______________________    ___________________________________________________
    (mjesto i datum)            (Ime i prezime ovlaštenog zstupnika političke stranke)

Napomena:
U prijedlogu državnih lista obavezno se navodi ime i prezime, nacionalnost, adresa i matični broj svakog predloženog kandidata te ovjereno očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature. Uz navedene podatke obavezno se navodi i naziv liste, a kandidati na
Naziv liste jest puni, a ako postoji i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je odnosno koje su listu predložile. Ako je listu predložila skupina birača njezin je naziv "nezavisna državna lista".
Nositelj liste je prvi po redu predloženi kandidat na listi. (Članak 15. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-4
(Članak 13. stavak 4. i članak 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

PRIJEDLOG
KANDIDATA NEZAVISNE DRŽAVNE LISTE ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Podržavam nezavisnu državnu listu kandidata za Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske sa slijedećim kandidatima:
_________________________________________________________________________________
Red.                                  jedinstveni   "nezavisna"
br.   Ime i prezime      nacionalnost      adresa     matični     državna
                                    broj građana  lista
_________________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________________
                    (dalje sve do 60-tog broja)

Popis birača koji podržavaju predloženu listu:
_________________________________________________________________________________
Red.                          Jedinstveni       Vlastoručni
br.   Ime i prezime      adresa         matični broj      potpis birača
_________________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________________


U _____________________________ ___________________________________________
    (mjesto i datum)                (ime i prezime birača koji je predložio
                                    državnu listu)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-5
(Članak 10. stavak 2, članak 13. stavak 3. i članak 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 10. stavak 2., članka 13. stavak 3. i članka 14. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izbornoj komisiji Republike Hrvatske, dostavlja se

PRIJEDLOG
KANDIDATA ZA ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE U IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRA JEDAN ZASTUPNIK I NJEGOV ZAMJENIK ZA PRIPADNIKE ETNIČKIH I NACIONALNIH ZAJEDNICA I ILI MANJINA

Predlagač ________________________________________________________________________
            (naziv registrirane političke stranke, dvije ili više registriranih političkih
_________________________________________________________________________________
stranaka, koalicije stranaka, odnosno birača, koji su predložili kandidata za Zastupnički
_________________________________________________________________________________
dom Sabora Republike Hrvatske)

predlaže kandidata

_________________________    ___________________   ___________________________
(ime i prezime kandidata)        (nacionalnost)                 (adresa)
_______________________________
(jedinstveni matični broj građana)

njegovog zamjenika

__________________________   _____________________  ___________________________
(ime i prezime kandidata)            (nacionalnost)             (adresa)
________________________________
(jedinstveni matični broj građana)

Sastavni dio ovog prijedloga je priloženi popis birača koji su podržali svojim potpisima kandidaturu (OZ-2) u broju i s podacima utvrđenim zakonom (članak 13. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

U _____________________                 Za predlagača:
    (mjesto i datum)                    _____________________________
                                    (ime i prezime)
                                _____________________________
                                    (adresa)
                                _____________________________
                                (jedinstveni matični broj građana)

Napomena:
1. Kandidate za zastupnike i njihove zamjenike mogu predlagati u Republici Hrvatskoj registrirane političke stranke i birači pojedinačno i skupno.
Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih stranaka mogu predložiti jednog kandidata i njegovog zamjenika i zajedničku državnu listu.
Političke stranke predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta.
(Članak 12. Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

2. Birači predlažu kandidate za zastupnike i njihove zamjenike na temelju pravovaljano prikupljenih potpisa.
Kad birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu bira jedan zastupnik i njegov zamjenik za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 400 potpisa.
Kad birači predlažu državnu listu za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 5.000 potpisa.
(Članak 13. Zahona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

3. Kad političke stranke predlažu kandidata i njegovog zamjenika nepotrebno je prikupljati potpise radi podržavanja kandidature. Međutim, kada birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici u kojoj se prema ovom zakonu bi

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-6
(Članak 15. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

OČITOVANJE
KANDIDATA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Ja __________________________  _______________________ __________________________
    (ime i prezime kandidata)        (nacionalnost)             (adresa)

_______________________________________ izjavljujem da prihvaćam
(jedinstveni matični broj građana)

kandidaturu za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na izborima koji će se održati dana ___________ 19____ godine na prijedlog
_________________________________________________________________________________
(puni i skačeni naziv registrirane političke stranke, dvije ili više registriranih političkih
_________________________________________________________________________________
stranaka, koalicije stranaka odnosno ime i prezime birača)

U ______________________            ______________________________
    (mjesto i datum)                    (potpis kandidata za
                            zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Napomena:
Potpis kandidata mora biti ovjeren pred općinskim organom uprave nadležnim za ovjeru potpisa.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-7
IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
(Članci 37. i 38. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABOR REPUBLIKE HRVATSKE U IZBORNOJ JEDINICI U KOJOJ SE BIRA JEDAN ZASTUPNIK
1. ______________________________________________________________________________
                    (ime i prezime kandidata)
_________________________________________________________________________________
                    (ime i prezime zamjenika)
_________________________________________________________________________________
    (puni i skraćeni naziv političke stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je
_________________________________________________________________________________
predložila kandidata. Ako je kandidat predložen od skupine birača staviti
_________________________________________________________________________________
oznaku "nezavisni kandidat".)

2. _______________________________________________________________________________
                    (ime i prezime kandidata)
_________________________________________________________________________________
                    (ime i prezime zamjenika)
(Dalje isto kao pod 1.).
Važna napomena:
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za kojeg se glasuje.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-8
IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE
(Članci 37. i 39. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

GLASAČKI LISTIĆ
ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE ZA JEDNU OD DRŽAVNIH LISTA

__________________________________________________________________________
Red. broj                    (naziv liste)
1. _________________________________________________________________________
                    (ime i prezime nositelja liste)

__________________________________________________________________________
Red. broj                    (naziv liste)
2.__________________________________________________________________________
                    (ime i prezime nositelja liste)
(Tako sve do posljednje državne liste na zbirnoj listi državnih lista).

Važna napomena:
Glasački listić popunjava se tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva državne liste za koju se glasuje.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IZBORNA JEDINICA br.: ___________
OZ-9
(Članci 45, 48. i 47. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Biračko mjesto ____________________________________________________________________
                        (broj i naziv biračkog mjesta)

ZAPISNIK
O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA IZBOR JEDNOG ZASTUPNIKA

I. Birački odbor za biračko mjesto broj ______________________________________________
                                (broj biračkog mjesta i naziv)

u sastavu:
1. ______________________________    predsjednik,
______________________________ zamjenik predsjednika,
2. ______________________________    član,
_______________________________ zamjenik člana,
3. ______________________________    član,
_______________________________ zamjenik člana,

sastali su se ____________________________ u __________________ u prostorijama
            (datum)             (sati)
označenog biračkog mjesta i utvrdili da prostorije u potpunosti odgovaraju (ne odgovaraju) ______________________________________________________________________
        (ako na odgovaraju uvjetima iz zakona navesti rezloge za to)
uvjetima iz članka 36. Zakona o izborima za zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92 i 27/92).
II. Utvrđuje se da je birački odbor od Izborne komisije primio sav potreban izborni materijal (odgovarajuće liste kandidata za izbor zastupnika, izvode iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice i dr.).
III. Nakon što je postavljena glasaćka kutija s istaknutim listama kandidata, raspoređen izvod iz popisa birača i glasački listići, biračko mjesto je otvoreno u _______ sati.
IV. Tijekom vremena određenog za glasovanje na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske na označenom biračkom mjestu glasovali su slijedeći birači:

Na temelju članka            Na temelju članka            Na temelju članka
44. stavak 2.              44. stavak 3.              44. stavak 4.
_________________________________________________________________________________
Red.  Ime i              Red.  Ime i              Red.  Ime i
br.   prezime         br.   prezime         br.   prezime
_________________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________________

V. Biračko mjesto je zatvoreno u ______________ sati. Biračima zatečenim u 19 sati pred biralištem omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje zaključeno u __________ sati.
VI. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti tada ih je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).
VII. Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu. Utvrđeni su slijedeći rezultati izbora i glasovanja:

1. da je na biračkom mjestu ostalo neupotrebljenih glasačkih listića ________________,
2. da iz posebnog omota (za slučaj da su glasovanju pristupili građani koji su glasovali
na osnovi potvrde ili da su nenamjerno oštećeni glasački listići i dr.), nisu uzimani
glasački listići - da je uzeto glasačkih listića _______________________________________,
a ostatak je zapečaćen;
3. da je u izvodu iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača ________________,
od čega je glasovalo birača ____________________________________________________,
4. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 2. Zakona glasovalo birača ___,
5. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 3. Zakona glasovalo birača ___,
6. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 4. Zakona glasovalo birača ___,
7. Na osnovi navedenog, birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrđuje
rezultat glasovanja ima ukupno birača _____________________________________________,
8. Utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i po članku 44. stavak 3. Zakona
(točka 5. ovog obrasca) glasovalo ukupno birača ___________________________________,
Otvorena je glasačka kutija za izbor jednog zastupnika u izbornoj jedinici i nakon
prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je ukupni broj glasova ________________,
A. Budući je broj glasova prema glasačkim listićima, isti ili manji od broja glasova prema
popisu birača za rezultate izbora računa se broj od _______________________________,
glasova prema broju glasačkih listića, nakon čega se prilazi utvrđivanju rezultata
glasovanja pojedinačno za svakog kandidata s liste kandidata,

ili

B. S obzirom da je broj glasova prema glasačkim listićima veći od broja glasova prema
biračkom popisu, birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom
biračkom mjestu i sav izborni materijal odmah zapečaćuje radi upućivanja nadležnoj
izbornoj komisiji.
9. Prebrojavanjem glasova za kandidate s kandidatske liste utvrđeni su slijedeći rezultati: 1. kandidat ____________________________________ dobio je glasova _________________,
        (ime i prezime)
2. kandidat _____________________________________ dobio je glasova ________________,
                (ime i prezime)
3. kandidat ______________________________________ dobio je glasova _______________,
                (ime i prezime)
(Potrebno ispuniti na jednak način do posljednjeg kandidata)

10. Nevažećim je proglašeno glasačkih listića _______________________________________, 11. Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe: _______________________________________________________________________
    (ako ima primjedbi potrebno ih je što konkretnije i potpunije navesti).

U ________________________   ________________________    _____________________
        (mjesto)                (datum)             (sati)

Članovi:                            Predsjednik:
1. _______________________________           _________________________
2. _______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IZBORNA JEDINICA br.:_____________
OZ-10 (Članci 45, 46. i 47. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Biračko mjesto _____________________________________________________________________
                        (broj i naziv biračkog mjesta)

ZAPISNIK
O RADU BIRAČKOG ODBORA ZA DRŽAVNE LISTE

I. Birački odbor za biračko mjesto broj _____________________________________________
                            (broj biračkog mjesta i naziv)

u sastavu:
1. ___________________________________ predsjednik,
____________________________________  zamjenik predsjednika,
2. ____________________________________ član,
____________________________________  zamjenik člana,
3. ____________________________________ član,
____________________________________  zamjenik člana,

sastali su se ____________________________ u __________________ u prostorijama
            (datum)             (sati)
označenog biračkog mjesta i utvrdili da prostorije u potpunosti odgovaraju (ne odgovaraju) ______________________________________________________________________
        (ako na odgovaraju uvjetima iz zakona navesti rezloge za to)
uvjetima iz članka 36. Zakona o izborima za zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92 i 27/92).
II. Utvrđuje se da je birački odbor od Izborne komisije primio sav potreban izborni materijal (odgovarajuće liste kandidata za izbor zastupnika, izvode iz popisa birača, glasačku kutiju, glasačke listiće, kemijske olovke, omotnice i dr.).
III. Nakon što je postavljena glasaćka kutija s istaknutim listama kandidata, raspoređen izvod iz popisa birača i glasački listići, biračko mjesto je otvoreno u _______ sati.
IV. Tijekom vremena određenog za glasovanje na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske na označenom biračkom mjestu glasovali su slijedeći birači:

Na temelju članka            Na temelju članka            Na temelju članka
44. stavak 2.              44. stavak 3.              44. stavak 4.
_________________________________________________________________________________
Red.  Ime i              Red.  Ime i              Red.  Ime i
br.   prezime         br.   prezime         br.   prezime
_________________________________________________________________________________
1.
_________________________________________________________________________________
2.
_________________________________________________________________________________
3.
_________________________________________________________________________________

V. Biračko mjesto je zatvoreno u ______________ sati. Biračima zatečenim u 19 sati pred biralištem omogućeno je glasovanje, pa je glasovanje zaključeno u __________ sati.
VI. Za vrijeme glasovanja nisu se dogodile nikakve izvanredne okolnosti u smislu odredaba Zakona koje bi trebalo unijeti u zapisnik o radu biračkog odbora (ako su se dogodile takve okolnosti tada ih je potrebno opisati u ovom ostavljenom prostoru).
VII. Birački odbor potom pristupa utvrđivanju rezultata glasovanja na označenom biračkom mjestu. Utvrđeni su slijedeći rezultati izbora i glasovanja:

1. da je na biračkom mjestu ostalo neupotrebljenih glasačkih listića ________________,
2. da iz posebnog omota (za slučaj da su glasovanju pristupili građani koji su glasovali
na osnovi potvrde ili da su nenamjerno oštećeni glasački listići i dr.), nisu uzimani
glasački listići - da je uzeto glasačkih listića _______________________________________,
a ostatak je zapečaćen;
3. da je u izvodu iz popisa birača za biračko mjesto upisano birača ________________,
od čega je glasovalo birača ____________________________________________________,
4. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 2. Zakona glasovalo birača ___,
5. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 3. Zakona glasovalo birača ___,
6. da je na biračkom mjestu na osnovi članka 44. stavak 4. Zakona glasovalo birača ___,
7. Na osnovi navedenog, birački odbor utvrđuje da biračko mjesto za koje se utvrđuje
rezultat glasovanja ima ukupno birača _____________________________________________,
8. Utvrđeno je da je prema izvodu iz popisa birača i po članku 44. stavak 3. Zakona
(točka 5. ovog obrasca) glasovalo ukupno birača ___________________________________,
Otvorena je glasačka kutija za izbor jednog zastupnika u izbornoj jedinici i nakon
prebrojavanja glasačkih listića utvrđeno je da je ukupni broj glasova ________________,
A. Budući je broj glasova prema glasačkim listićima, isti ili manji od broja glasova prema
popisu birača za rezultate izbora računa se broj od _______________________________,
glasova prema broju glasačkih listića, nakon čega se prilazi utvrđivanju rezultata
glasovanja pojedinačno za svakog kandidata s liste kandidata,

ili

B. S obzirom da je broj glasova prema glasačkim listićima veći od broja glasova prema
biračkom popisu, birački odbor prekida utvrđivanje rezultata glasovanja na tom
biračkom mjestu i sav izborni materijal odmah zapečaćuje radi upućivanja nadležnoj
izbornoj komisiji.
9. Prebrojavanjem glasova za izbor zastupnika s državnih lista utvrđeni su slijedeći rezultati:
1. državna lista ___________________________________________________________________,
                (ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke
_________________________________________________________________________________
koalicije, odnosno oznaka da je lista nezavisna )
dobila je glasova __________________________________________________________________,

2. državna lista ___________________________________________________________________,
                (ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke
_________________________________________________________________________________
koalicije, odnosno oznaka da je lista nezavisna )
dobila je glasova __________________________________________________________________,

3. državna lista ___________________________________________________________________,
            (ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili stranačke
_________________________________________________________________________________
koalicije, odnosno oznaka da je lista nezavisna )
dobila je glasova __________________________________________________________________,

(Potrebno ispuniti na jednak način do posljednjeg kandidata)

10. Nevažećim je proglašeno glasačkih listića _______________________________________,
11. Na ovaj zapisnik članovi biračkog odbora nemaju primjedbi - imaju slijedeće primjedbe: _______________________________________________________________________
    (ako ima primjedbi potrebno ih je što konkretnije i potpunije navesti).

U ________________________   ________________________    _____________________
        (mjesto)                (datum)             (sati)

Članovi:                            Predsjednik:
1. _______________________________           _________________________
2. _______________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-11
IZBORNA JEDINICA br.: ___________________
IZBORNA KOMISIJA
IZBORNE JEDINICE

(Članci 48. i 49. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

U __________________________
    (mjesto i datum)

ZAPISNIK
O RADU IZBORIVE KOMISIJE IZBORNE JEDINICE ZA IZBOR JEDNOG ZASTUPNIKA

1. Izborna komisija _______________________________________________________________
                            (redni broj i naziv)
prikupila je i pregledala izborne materijale sa svih biračkih mjesta na svom području.
2. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:
A. da je u izvod iz popisa birača upisano birača ________________________________,
B. da je ukupno glasovalo birača _______________________________________________,
od čega je glasačkih listića proglašeno nevažečim _____________________________,
C. da je kandidat _____________________________________________________________,
                        (ime i prezime)
dobio glasova _____________________________________________________________,
da je kandidat _____________________________________________________________,
                        (ime i prezime)
dobio glasova _____________________________________________________________,

(Potrebno ispuniti na isti način do posljednjeg kandidata).

3. Članovi izborne komisije nemaju primjedbi na zapisnik - imaju slijedeće primjedbe:
_________________________________________________________________________________
        (ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)

Članovi:                            Predsjednik:
1. __________________________              ____________________
2. __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-12
IZBORNA JEDINICA br.: _______________
IZBORNA KOMISIJA
IZBORNE JEDINICE
(Članci 48. i 49. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

U _______________________________
        (mjesto i datum)

ZAPISNIK
O RADU IZBORNE KOMISIJE IZBORNE JEDINICE ZA DRŽAVNE LISTE

I. Izborna komisija _____________________________________________________________
                        (redni broj i naziv)
prikupila je i pregledala izborne materijale sa svih biračkih mjesta na svom području.
2. Nakon što su zbrojeni rezultati glasovanja na svim biračkim mjestima utvrđeno je:
A) da je u izvodu iz popisa birača upisano birača ____________________________,
B. da je ukupno glsovalo birača _______________________________________________,
od čega je glasačkih listića proglašeno nevažećim ____________________________,
C. da je državna lista _________________________________________________________,
                (ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka
_________________________________________________________________________________
stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)
dobila glasova ________________________________________________________________,
da je državna lista _______________________________________________________________
                (ime i prezime nositelja i naziv stranke, više stranaka ili
_________________________________________________________________________________
stranačke koalicije odnosno oznaka da je državna lista nezavisna)
dobila glsova _____________________________________________________________________,

(Potrebno ispuniti na isti način do posljednje državne liste).
3. Članovi izborne komisije nemaju primjedbi na zapisnik - imaju slijedeće primjedbe:
_________________________________________________________________________________
        (ako ima primjedbi potrebno ih je određeno i što konkretnije navesti)

Članovi :
1. _____________________________
2. _____________________________
                                    Predsjednik:
                                    _______________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-13
IZBORNA JEDINICA br.: __________________
IZBORNA KOMISIJA
IZBORNE JEDINICE
(Članak 32. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija izborne jedinice donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Za područje izborne jedinice ______________________________________________________
                            (oznaka izborne jedinice)
određuju se ova biračka mjesta:
1 ) biračko mjesto broj 1. u _______________________________________________________
                (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)
koja obuhvaća birače s prebivalištem u _____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(točno označiti puni naziv mjesta, sela, zaselaka, mjesne zajednice, ulice, kuće i sl.)
2) biračko mjesto broj 2. u _________________________________________________________
                (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)
_________________________________________________________________________________
koja obuhvaća birače s prebivalištem u ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
(točno označiti puni naziv mjesta, sela, zaselaka, mjesne zajednice, ulice, kuće i sl.)
3) biračko mjesto broj 3.    itd. isto kao pod 1.
4) biračko mjesto broj 4.    itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na području izborne jedinice.

U ____________________
    (mjesto i datum)

Članovi:                        M. P.          Predsjednik:
1. ___________________________                     __________________
2. ___________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-14 IZBORNA JEDINICA br.: _____________________
IZBORNA KOMISIJA
IZBORNE JEDINICE
(Članak 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija izborne jedinice donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA

I. U birački odbor za biračko mjesto broj __________________________________
_________________________________________________________________________________
        (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta - birališta)
imenuju se:
1. ____________________________________ za predsjednika
2. ____________________________________ za člana
3. ____________________________________ za člana

Za zamjenike :
1. ____________________________________ predsjednika
2. ____________________________________ člana
3. ____________________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U __________________________
    (mjesto i datum)

Članovi:                    M.P.          Predsjednik:
1. __________________________                  ______________________
2. __________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-15
(Članci 5., 31 stavak 1. točka 3. i članak 34. stavak 3. Zaisona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članaka 5., 31. stavak 1. točka 3. i članka 34. stavak 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija Republike Hrvatske donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA U INOZEMSTVU

Na području države _______________________________________________________________
                        (navesti puni naziv države)
određuju se ova biračka mjesta:
1) biračko mjesto broj 1. u _______________________________________________________
                    (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta
_________________________________________________________________________________
u diplomatsko-konzularnom predstavništvu - odnosno Uredu Republike Hrvatske).
koje obuhvaća birače - državljane Republike Hrvatske, koji borave u inozemstvu i hrvatske državljane, koji se na dan izbora zateknu u inozemstvu __________________
_________________________________________________________________________________
(navesti državu-e iz koje-ih će hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u Republici
_________________________________________________________________________________
Hrvatskoj, a koji borave u inozemstvu ili se tamo zateknu glasovati).

2) biračko mjesto broj 2.    itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta na području određene države.

U _________________________
    (mjesto i datum)

Članovi:                    M.P.      Predsjednik:
1. _________________________              _____________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-16
IZBORNA JEDINICA br.: ___________
IZBORNA KOMISIJA
IZBORNE JEDINICE

(Članci 5., 24. i 31. stavak 1. točka 3. i članak 34. stavak 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske).

Na temelju članaka 5., 24., 31. stavak 1. točka 3. i članka 34. stavak 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija izborne jedinice donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA U INOZEMSTVU

I. U birački odbor za biračko mjesto broj __________________________________________
                            (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku
_________________________________________________________________________________
biračkog mjesta - birališta u inozemstvu).

imenuju se:
1. ______________________________________ za predsjednika
2. ______________________________________ za člana
3. ______________________________________ za člana
Za zamjenike:
1. ______________________________________ predsjednika
2. ______________________________________ člana
3. ______________________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestv za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U ____________________________
        (mjesto i datum)


Članovi:                    M. P.      Predsjednik:
1. ________________________               _________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-16

MINISTAR PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE

(Članak 35. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) na osnovi prijedloga ministra obrane Republike Hrvatske donosim

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE NA SLUŽBI U ORUŽANIM
SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Birači na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:

1) biračko mjesto broj 1. u ________________________________________________________
                    (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog mjesta -
_________________________________________________________________________________
birališta)
koje obuhvaća birače _______________________________________________________________
                    (točno i precizno označiti puni naziv vojne jedinice i sl. koji
_________________________________________________________________________________
će glasovati na označenom biračkom mjestu)

2) biračko mjesto broj 2.    itd. isto kao pod 1. sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske.

U ___________________      M.P.              Ministar:
    (mjesto i datum)                        ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-18
MINISTAR POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE
(Članak 35. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) donosim

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICE

Birači koji se kao članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice na dan izbora zateknu izvan granica Republike Hrvatske glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:
1) biračko mjesto broj 1. u _________________________________________________________
                    (nevesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog
_________________________________________________________________________________
mjesta - birališta)
koje obuhvača birače koji su članovi posade pomorskih - riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice ________________________________________________________________
        (navesti točno i precizno oznake brodara i brodova te posade
_________________________________________________________________________________
koje će glasovati na označenom biračkom mjestu)

2) biračko mjesto broj 2    itd. isto kao pod 1, sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su članovi posade pomorskih i riječnih brodova Hrvatske trgovačke mornarice koji će glasovati izvan granica Republike Hrvatske.

U ________________________       M.P.          Ministar:
    (mjesto i datum)                        _________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ - 19 MINISTAR PRAVOSUĐA I UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE
(Članak 35. stavak 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 35. stavak 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) donosim

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI SLOBODE

Birači koji su lišeni slobode glasovat će na slijedećim biračkim mjestima:
1 ) biračko mjesto broj 1. u ________________________________________________________
                    (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku biračkog
_________________________________________________________________________________
mjesta - birališta)
koje obuhvaća birače koji su lišeni slobode i nalaze se na izdržavanju kazne zatvora u
_________________________________________________________________________________
(navesti točno i precizno kazneno-popravne domove, okružne zatvore i sl., čiji birači
_________________________________________________________________________________
potpadaju pod označeno biračko mjesto)

2) biračko mjesto broj 2. . . : itd. isto kao pod 1), sve do određivanja posljednjeg biračkog mjesta za birače koji su lišeni slobode.

U ____________________         M. P.          Ministar:
    (mjesto i datum)                        ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-20
IZBORNA JEDINICA br.: __________
IZBORNA KOMISIJA
IZBORNE JEDINICE

(Članak 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE NA SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I. U birački odbor za biračko mjesto broj ___________________________________________
                            (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku
_________________________________________________________________________________
biračkog mjesta - birališta)

imenuju se:
1. _______________________________ za predsjednika
2. _______________________________ za člana
3. _______________________________ za člana

Za zamjenike :
1. _______________________________ predsjednika
2. _______________________________ člana
3. _______________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U __________________      M. P.          Predsjednik:
    (mjesto i datum)                    _____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-21
IZBORNA JEDINICA br.: ___________
IZBORNA KOMISIJA
IZBORNE JEDINICE

(Članak 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija izborne jedinice donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOO ODBORA ZA BIRAČE ČLANOVE POSADE POMORSKIH I RIJEČNIH BRODOVA HRVATSKE TRGOVAČKE MORNARICE

I. U birački odbor za biračko mjesto broj _________________________________________
                        (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku
_________________________________________________________________________________
biračkog mjesta - birališta)

imenuje se:
1. _____________________________________ za predsjednika
2. _____________________________________ za člana
3. _____________________________________ za člana
Za zamjenike:
1. _____________________________________ predsjednika
2. _____________________________________ člana
3. _____________________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za izbor zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U __________________          M. P.      Predsjednik:
    (mjesto i datum)                    ______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ - 22 IZBORNA JEDINICA br.: ______________
IZBORNA KOMISIJA
IZBORNE JEDINICE

(Članak 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

Na temelju članka 32. točka 3. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 22/92 i 27/92) Izborna komisija izborne jedinice donosi

RJEŠENJE
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA ZA BIRAČE KOJI SU LIŠENI SLOBODE

I. U birački odbor za biračko mjesto broj __________________________________________
                        (navesti potpunu i točnu adresu i oznaku
_________________________________________________________________________________
biračkog mjesta - birališta)
imenuju se:
1. _________________________________ za predsjednika
2. _________________________________ za člana
3. _________________________________ za člana
Za zamjenike:
1. _________________________________ predsjednika
2. _________________________________ člana
3. _________________________________ člana

II. Imenovani birački odbor neposredno provodi glasovanje na označenom biračkom mjestu za zastupnike u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske i osigurava pravilnost i tajnost glasovanja.

U ________________________       M. P.          Predsjednik:
    (mjesto i datum)                        __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ-23
(Članak 29. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske)

IZJAVA
O PRIHVAĆANJU DUŽNOSTl ČLANA TIJELA ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA ZASTUPNIKE U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Ja ________________________________       ____________________________________
        (ime i prezime)                     (adresa)
___________________________________
(jedinstveni matični broj građana)

izjavljujem da ću dužnost predsjednika (zamjenika predsjednika), člana (zamjenika člana)
_________________________________________________________________________________
                (naziv izborne komisije - biračkog odbora)
obavljati nepristrano, odgovorno i savjesno u skladu s Ustavom i zakonom, da nisam član ni jedne političke stranke niti sam se kandidirao za zastupnika u Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

U ______________________    _________________________
    (mjesto i datum)            (potpis)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OZ - 24

POTVRDA
O PREUZIMANJU IZBORNOG MATERIJALA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Potvrđujem da sam u svojstvu predsjednika - člana

_________________________________________________________________________________
                    (naziv izbornog tijela)

preuzeo od ________________________________________________________________________
                        (naziv izbornog tijela)
slijedeći izborni materijal:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
11. ______________________________________________________________________________
12. ______________________________________________________________________________

U _____________________________     ___________________________
        (mjesto i datum)                    (potpis)

_________________________________________________________________________________