Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 23.06.1992 Odluka o imenovanju Izborne komisije Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 21. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske i članka 30. Zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 22/92), Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj 10. lipnja 1992. godine donio je

ODLUKU

o imenovanju Izborne komisije Republike Hrvatske

I.

Imenuje se Izborna komisija Republike Hrvatske u sastavu:

1. ZLATKO CRNIĆ, predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske, za predsjednika;

2. mr. ANDRIJA ERAKOVIĆ, sudac Privrednog suda Hrvatske, za člana;

3. JAKOB MILETIĆ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, za člana;

4. JAROSLAV TURINA, diplomirani pravnik, za člana;

5. MLADEN TURKALJ, sudac Upravnog suda Republike Hrvatske, za člana.

II.

1. dr. VELIMIR BELAJEC, znanstvenik, za zamjenika predsjednika;

2. ALEMKA RADANČEVIĆ - BRKLJAČIĆ, sutkinja Upravnog suda Republike Hrvatske, za zamjenika člana;

3. BORIS GUTTMANN, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, za zamjenika člana;

4. STANKO HAUTZ, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske, za zamjenika člana;

5. mr. JOSIP KOS, odvjetnik, za zamjenika člana.

Broj: Su-111/1992-4

Zagreb, 10. lipnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Suda

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.