Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 19.06.1992 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog poduzeća Astra - međunarodna trgovina od 20. svibnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92) i članka 5. stavak 1. točka 1. Zakona o osnivanju Javnog poduzeća Astra - međunarodna trgovina ("Narodne novine", br. 9/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. lipnja 1992. godine donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Javnog poduzeća Astra - međunarodna trgovina od 20. svibnja 1992.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog odbora Javnog poduzeća Astra - međunarodne trgovina p. o. Zagreb kojom ovo Javno poduzeće postaje dioničko društvo pod tvrtkom Astra international - dioničko društvo za vanjsku trgovinu Zagreb, R. Končara 5 s osnovnom glavnicom od 49.000.000 DEM odnosno 4.900.000.000 HRD, prema tečaju na dan donošenja Odluke Upravnog odbora Astrameđunarodna trgovina, koja je donijeta na sjednici Upravnog odbora Javnog poduzeća Astra - međunarodna trgovina 20. svibnja 1992. godine.

Klasa: 432-02/92-01/99

Urbroj : 5030105-92-3

Zagreb, 19. lipnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.