Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 19.06.1992 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na osnovi članka 107. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine". br.10/91 - pročišćeni tekst i 19/91) donosim

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o ustrojstvu i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite

Članak 1.

U Pravilniku o ustrojstvu i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite ("Narodne novine", br. 59/91) u Članku 35. riječi "a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika" brišu se.

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Ministar rada. socijalne skrbi i obitelji

mr. Josip Juras, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.