Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 19.06.1992 Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 15. lipnja 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I STAMBENO-KOMUNALNE DJELATNOSTI

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", br. 27/91 i 33/92) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti objavljuje

PODATKE

o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 15. lipnja 1992. godine

1. Građevinska vrijednost etalonskog objekta (Ce) za Republiku Hrvatsku iznosi 89.000 HRD po kvadratnom metru stana.

2. Prosječni nominalni osobni dohodak po radniku (Ie) u gospodarstvu Republike Hrvatske iznosi 18.727 HRD.

Podaci se koriste slijedećeg dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/92-01/44

Urbroj: 531-01-92-2

Zagreb, 19. lipnja 1992.

Ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti

prof. dr. Ivan Cifrić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.