Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 19.06.1992 Rješenje Ustavnog suda republike Hrvatske broj U-III-84/1992 od 3. lipnja 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 3. lipnja 1992. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

Ustavnog suda republike Hrvatske broj U-III-84/1992 od 3. lipnja 1992.

1 Odbacuje se ustavna tužba A. L. iz Zagreba podnijeta protiv presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-3724/1991-9 od 18. prosinca 1991.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama", službenom listu Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Presudom Upravnog, suda Republike Hrvatske navedenom u izreci rješenja odbijena je tužba tužitelja izjavljena protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske UP/II-37101/91-06/812 Ur. br. 531-03-91-2 od 5. lipnja 1991. kojim je odbijena žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Sekretarijata za graditeljstvo, komunalne i stambene poslove bivše općine Trešnjevka od 28. prosinca 1990. broj 2207-05-03-90-6 klasa UP/I-371-02/90-01/209 kojim je odbijen tužiteljev zahtjev za priznanje stanarskog prava na stanu u Selskoj cesti 41 i naređeno mu iseljenje iz toga stana.

Protiv navedene presude Upravnog suda Hrvatske tužitelj je podnio ustavnu tužbu zbog povrede ustavnog prava iz članka 19. al. 1. i 2. i članka 35. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio je ustavnu tužbu.

Tužitelj je ustavnu tužbu podnio Upravnom sudu Republike Hrvatske neposredno 27. veljače 1992. godine koji je tužbu proslijedio ovome Sudu 2. travnja 1992. godine.

Prema odredbi stavka 1. članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 13/91) ustavna tužba podnosi se Ustavnom sudu. Tužbu može podnijeti svatko tko smatra da mu je odlukom sudbene vlasti, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina.

Tužba se može podnijeti u roku od mjesec dana računajući od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni pravni put, kako to propisuju odredbe stavka 2. i 3. članka 28. i članka 29. Zakona. U ovom predmetu taj prekluzivni rok nije poštovan jer je ustavna tužba, doduše u roku, podnesena Upravnom sudu Republike Hrvatske, ali je u Ustavnom sudu Republike Hrvatske zaprimljena izvan toga roka.

Iz ovih razloga Sud je tužbu odbacio.

Broj: U-III-84/1992,

Zagreb. 3. lipnja 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.