Zakoni i propisi - Pravni savjeti 35 19.06.1992 Odluka o izmjeni Odluke o načinu formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Temeljem članka 1. Uredbe o uvjetima i načinu određivanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu ("Narodne novine", br. 24/92 i /92) i članka 67. pod 26) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 71/91 Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj lipnja 1992. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske

I.

U toč. I. Odluke o načinu formiranja tečaja hrvatskog dinara u Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 26/92) stavak 1. mijenja se i glasi:

"Tečaj hrvatskog dinara prema stranim valutama utvrđuje se u Narodnoj banci na osnovi prosječnog tečaja hrvatskog dinara za njemačku marku kod banaka koje u RH imaju najveći promet devizama."

U toč. I. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"Tečaj hrvatskog dinara prema stavku 1. ove točke utvrđuje se dva put tjedno prema tečaju hrvatskog dinara za njemačku marku koji je u primjeni kod banaka na dan izračuna tečaja u Narodnoj banci Hrvatske."

Stavak 2. točke I. postaje stavak 3.

II.

Ova odluha stupa na snagu danom objaveu "Narodnim novinama".

O.br. 33/92.

Zagreb, 16. lipnja 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverener Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.