Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/91, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. svibnja, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti

I.

U Odluci o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti ("Narodne novine", broj 30/92) članak IV. mijenja se i glasi: "Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sedamnaest članova. Članove Komisije imenuje Vlada iz reda članova Vlade, organa Republike Hrvatske, te reda znanstvenika i stručnjaka iz područja informatike, telekomunikacija i zaštite podataka.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 650-03/92-01/06

Urbroj: 5030115-92-1

Zagreb, 21. svibnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.