Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Rješenje o imenovanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 10. "Odluke o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti ("Narodne novine", broj 30/92) i članka 1. "Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti" i članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/91, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. svibnja 1992. godine, donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti

I.

U Komisiju Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti imenuju se:

1. IVICA MUDRINIĆ, Ministarstvo prometa i veza, predsjednik Komisije

2. IVICA CRNIĆ, Vlada Republike Hrvatske, zamjenik predsjednika Komisije

3. dr. BRANKO JEREN, Ministarstvo znanosti, tehnologije i informatike, član

4. JURICA MALČIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave, član

5. dr. ZDRAVKO SANČEVI, Ministarstvo iseljeništva, član

6. JOŠKO ZAVOREO, Ministarstvo financija, član

7. VERA BAUK, Ministarstvo obrane, član

8. MILAN BREZAK, Ministarstvo obrane, član

9. IVAN SEČIĆ, Ured Predsjednika Republike, član

10. dr. JAKOV GELO, Republički zavod za statistiku, član

11. dr. SLAVKO VIDOVIĆ, Zavod za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti, član

12. dr. LEO BUDIN, Elektrotehnički fakultet, Zagreb, član

13. dr. ŽELJKO PANIAN, Ekonomski fakultet, Zagreb, član

14. dr. MIROSLAV TUĐMAN, Filozofski fakultet, Zagreb, član

15. dr. DAVOR KRAPAC, Pravni fakultet, Zagreb, član

16. ANTUN BRUMNIĆ, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, član

17 dr. BOJAN LIPOVŠĆAK, Gradski zavod za AOP Grada Zagreba, član

18. LJUBIMKO JANKOV, Narodna banka Hrvatske, član

19. ZORAN DOBRINIĆ, Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, član

II.

Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 650-03/92-01/06

Urbroj: 5030115-92-2

Zagreb, 29. svibnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.