Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području financija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) i članka 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o provođenju Rezolucije br. 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih Naroda ("Narodne novirie", br. 32/92), donosim

NAREDBU

za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području financija

I.

Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) koje imaju dinarska, devizna i druga novčana sredstva i potraživanja po osnovi robno-novčanih, financijskih i drugih odnosa u Republici Hrvatskoj, raspolaganje tim sredstvima, potraživanjima i pravima, te njihov prijenos na druge pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.

II.

Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama s teritorija Republike Hrvatske plaćanje, doznačivanje i prijenos dinarskih. deviznih i drugih novčanih sredstava svim pravnim i fizičkim osobama u tzv. Saveznoj Republici Jugoslaviji (Srbija i Crna Gora) i obavljanje financijskih i drugih transakcija s tim osobama, neposredno ili putem drugih pravnih i fizičkih osoba, po svim osnovama.

III.

Zabrana iz točke I. i II. ne odnosi se na plaćanja koja su isključivo namijenjena u medicinske i humanitarne svrhe i za prehrambene proizvode, te isplatu mirovina i socijalnih davanja.

IV.

Zabrane iz ove naredbe odnose se i na ugovore sklopljene prije stupanja na snagu Uredbe Vlade Republike Hrvatske o provođenju Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

V.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-01/49

Broj: 513-01/92-1

Zagreb, 2. lipnja 1992.

Ministar financija

dr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.