Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Naredba za provođenja Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području pomorstva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA

Na temelju čl. 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90. 53A/91) i čl. 2. Uredbe o provođenju Rezolucije broj 757 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ("Narodne novine", br. 32/92) donosim sljedeću

NAREDBU

za provođenja Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području pomorstva

I.

Zabranjuje se uplovljavanje u obalno more i u luke Republike Hrvatske:

- brodova državne pripadnosti tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), tj. brodova koji viju zastavu tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) bez obzira na državljanstvo ili domicil vlasnika;

- brodova u vlasništvu brodara tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) koji su promijenili zastavu nakon njene agresije na Hrvatsku, bez obzira na zastavu koju trenutno viju;

- brodova koji primaju smjernice ili su pod nadzorom fizičkih i pravnih oscba državljana tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), ili su u isključivoj uporabi tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore).

II.

Zabranjuje se uporaba ili iskorištavanje brodova državne pripadnosti tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), odnosno brodova u vlasništvu brodara iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) bez obzira na zastavu.

III.

Zabranjuju se lukama, lučkim kapetanijama, poduzećima i institucijama pomorske privrede sve djelatnosti i poslovne transakcije koje su na bilo koji način vezane uz izvoz iuvoz robe ili proizvoda iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore). Zabrani su podložne robe i proizvodi koji pripadaju:

- državljanima tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore);

- fizičkim osobama bez obzira na državljanstvo, stalno nastanjenima na teritoriju tzv, Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) ili na području pod njihovom vlašću;

- državljanima tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) koji nemaju prebivalište ni boravište na teritoriju tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), ali su u njenoj službi, ili rade u njeno ime ili u ime njenog državljanina:

- pravnoj osobi (poduzeću, banci i sl.) osnovanoj prema propisima koji važe u tzv. Saveznoj Republici Jugoslaviji (Srbiji i Crnoj Gori) ili onoj koja ima sjedište na teritoriju tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore);

- pravnoj osobi bez obzira na mjesto u kojemu je njeno sjedište, ako osoba koja zaista kontrolira pravnu osobu stanuje na području tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore).

IV.

Zabranjuje se uplovljavanje brodova hrvatske državne pripadnosti ili u vlasništvu hrvatskih brodara (bez obzira na zastavu) u luke tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Crne Gore i Srbije).

V.

Zabrana se ne odnosi na robu ili proizvode namijenjene u medicinske ili humanitarne svrhe. Ova odredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-01/18

Urbroj: 530-01-92-1

Zagreb, 2. lipnja 1992.

Ministar pomorstva

dr. Davorin Rudolf, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.