Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 Š1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području prometa na unutarnjim vodama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) i članka 2. Uredbe o provođenju Rezolucije broj 757 (t992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ("Narodne novine", broj 32/92), donosim

NAREDBU

za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području prometa na unutarnjim vodama

I.

Zabranjuje se uplovljavanje u unutarnje vode Republike Hrvatske:

- brodova državne pripadnosti tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) tj. brodova koji viju zastavu tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) bez obzira na državljanstvo ili domicil vlasnika,

- brodova u vlasništvu brodara iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore) koji su promijenili zastavu nakon agresije na Hrvatsku, bez obzira na zastavu koju trenutno viju,

- brodova koji primaju smjernice ili su pod nadzorom fizičkih i pravnih osoba državljana tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora), ili su u isključivoj uporabi tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora).

II.

Zabranjuje se uporaba ili iskorištavanje brodova državne pripadnosti tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Cora), odnosno brodova u vlasništvu brodara iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora) bez obzira na zastavu.

III.

Zabranjuju se pristaništima, kapetanijama pristaništa, poduzećima i institucijama riječnog gospodarstva sve djelatnosti i poslovne transakcije koje su na bilo koji način vezane uz izvoz ili uvoz robe ili proizvoda iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora).

IV.

Zabranjuje se uplovljavanje brodova hrvatske državne pripadnosti ili u vlasništvu hrvatskih brodara (bez obzira na zastavu) u unutarnje vode tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora).

V.

Zabrana iz točke I. ove Naredbe ne odnosi se na isporuku zaliha striktno određenih u medicinske svrhe i prehrambenih proizvoda prijavljene Komitetu osnovanom u skladu s Rezolucijom broj 724 (1991).

VI.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/29

Urbroj: 535-01-92-1

Zagreb, 2. lipnja 1992.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.