Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području prosvjete, kulture i športa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE KULTURE I ŠPORTA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 50/78, 29/85, 41/90, 47/90, 53A/91) i članka 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o provođenju Rezolucije br. 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ("Narodne novine", broj 32/92) donosim

NAREDBU

za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području prosvjete, kulture i športa

I.

Zabranjuje se fizičkim i pravnim osobama koje organiziraju športska natjecanja i priredbe na teritoriju Republike Hrvatske omogučavanje sudjelovanja športaša, športskih klubova i nacionalnih športskih ekipa iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crno Gore) na tim manifestacijama.

II.

Zabranjuje se sveučilištima, fakultetima, višim školama, odgojno-obrazovnim ustanovama, kulturnim ustanovama, športskim organizacijama i udruženjima, znanstveno-nastavnim djelatnicima, kulturnim djelatnicima i športašima svaki oblik prosvjetne, kulturne i športske suradnje i razmjene s odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore).

III.

Suspendira se svaka prosvjetna, kulturna i športska razmjena i posjeta pojedinaca i grupa koje službeno sponzorira ili koji predstavljaju tzv. Saveznu Republiku Jugoslaviju (Srbiju i Crnu Goru).

IV.

Odredbe o zabrani i suspenziji iz točke I. II. i III. ove Naredbe odnose se i na ugovore o prosvjetnoj, kulturnoj i športskoj suradnji i razmjeni sklopljene prije stupanja na snagu Uredbe Vlade Republike Hrvatske o provođenju Rezolucije br. 757 (1992).

V.

Stupanjem na snagu ove Naredbe obustavljaju se sve aktivnosti u svezi s prosvjetnom, kulturnom i športskom suradnjom i razmjenom Republike Hrvatske i tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbije i Crne Gore).

VI.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/92-01-64

Urbroj: 532-01/2-92-01

Zagreb, 2. lipnja 1992.

Ministar prosvjete, kulture i športa

mr. Vesna Girardi-Jurkić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.