Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Naredba za provođenje Rezolucije br. 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području turizma
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78. 50/78, 29/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) i članka 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o provođenju Rezolucije br. 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ("Narodne novine". br. 32/92), donosim

NAREDBU

za provođenje Rezolucije br. 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području turizma

I.

Zabranjuje se poslovanje organizatorima putovanja, prijevoznicima i turističkim agencijama iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora), kao i firmama koje djeluju u svijetu a u vlasništvu su pravnih i fizičkih osoba iz tzv. Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora), u Republici Hrvatskoj.

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnom novinama".

Klasa: 018-01/92-01/03

Urbroj: 529-03/3-92-01

Zagreb, 3. lipnja 1992.

Ministar turizma

Anton Marčelo Popović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.