Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 101. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", broj 12/91 - pročišćeni tekst. 19/91, 53A/91 i 18/92) i članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 6. sjednici održanoj dana 20. svibnja 1992. godine, donosi

FINANCIJSKI PLAN

Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu

I.

Glede raspoređivanja sredstava, a u svrhu ostvarivanja osobnih i zajedničkih potreba osiguranika u djelokrugu zdravstva i zdravstvenog osiguranja, donosi se Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu prema kojem su

HRD

- ukupni prihodi 101.494.000.000

- ukupni rashodi 97.004.000.000

II.

Ukupni prihodi i rashodi Republičkog fonda zdravstvcnog osiguranja i zdravstva Hrvatske utvrđeni u točki I. ovog financijskog plana su slijedeći:

I. PRIHODI               HRD
1. Prihodi od doprinosa     97.594.000.000
2. Prihodi od učešća osiguranika    2.100.000.000
3. Ostali prihodi            1.800.000.000
___________________________________________________
Ukupni prihodi         101.494.000.000
___________________________________________________

II. RASHODI
1. Primarna zdravstvena zaštita 19.800.000.000
2. Polikliničko-konzilijarna
zdravstvena zaštita           13.739.000.000
3. Stacionarna zdravstvena zaštita   33.674.000.000
___________________________________________________
Direktna zdravstvena zaštita      67.213.000.000
___________________________________________________
4. Lijekovi               10.486.000.000
5. Ostala zdravstvena zaštita      2.970.000.000
___________________________________________________
Ukupna zdravstvena zaštita       80.669.000.000
___________________________________________________
6. Naknade plaća i ostale naknade    12.480.000.000
7. Ostali rashodi            3.855.000.000
___________________________________________________
Ukupni rashodi         97.004.000.000
___________________________________________________
Višak prihoda nad rashodima       4.490.000.000
___________________________________________________


III.

Sredstva za zadovoljavanje potreba u zdravstvenoj zaštiti i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja udružuju se u Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske iz prihoda od doprinosa po jedinstvenim stopama koje utvrđuje Sabor Republike Hrvatske, iz prihoda po osnovi ostalih doprinosa koje utvrđuje Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, te ostalih izvora prihoda.

IV.

Raspored sredstava iz točke II. pod II. rashodi obavljat će se ravnomjerno prema dospijeću pojedinih obveza i utvrđenim prioritetima, a u okviru raspoloživih sredstava iz iste točke pod I. prihodi.

V.

Višak prihoda nad rashodom u iznosu od 4.490 mln HRD raspoređuje se za pokriće viška rashoda nad prihodima iz 1991. godine.

VI.

Ovaj financijski plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. travnja 1992. godine

Klasa: 025/04/92-01/24

Urbroj: 338-24-92-1

Zagreb, 20. svibnja 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.