Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Odluka o izmjeni i dopuni liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", broj 48/80), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 6. sjednici održanoj 20. svibnja 1992. godine, donosi

ODLUKU

o izmjeni i dopuni liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

I.

Dopunjuje se Lista lijekova koja je usvojena na sjednici Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske od 26. studenoga 1991. godine popisom lijekova koji je sastavni dio ove odluke, a tiska se kao poseban dodatak Listi lijekova.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/92-01-/31

Urbroj: 338-24-92-1

Zagreb, 20. svibnja 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.