Zakoni i propisi - Pravni savjeti 32 03.06.1992 Odluka o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 12/91 - pročišćeni tekst, 19/91, 53A/91 i 18/92) i odredbe članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske ("Narodne novine", br. 48/90), Skupština Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske, na 6. sjednici održanoj 20. svibnja 1992. godine, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti

I.

Utvrđuje se broj bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti po djelatnostima - specijalnostima na 1000 stanovnika kako slijedi:

________________________________________________________________
Red.                          Broj bolesničkih ležaja
broj.  Djelatnost                   na 1000 stanovnika
________________________________________________________________
1.   Pedijatrija                       0,35
2.   Ginekologija                      0,52
3.   Interna                         0,64
4.   Infektologija                      0,17
5.   Neurologija                       0,22
6.   Dermatovenerologija                   0,08
7.   Pulmologija                       0,20
8.   Psihijatrija                      0,30
9.   Kirurgija                        0,68
9a.   Neurokirurgija                     0,06
10.   Ortopedija                       0,20
11.   Urologija                        0,06
12.   Otorinolaringologija                  0,17
13.   Okulistika                       0,15
14.   Onkologija                       0,06
15.   Fizikalna medicina i rehabilitacija           0,12
________________________________________________________________
UKUPNO                         4,00
________________________________________________________________

II.

Na ukupno utvrđeni broj bolesničkih kreveta iz točke I. ove odluke, za Klinički bolnički centar Zagreb - Zagreb, Šalata 2, Klinički bolnički centar Rijeka - Rijeka, B. Kidriča 42, Klinički bolnički centar "Firule"- Split, Spinčićeva 1 i Opću bolnicu Osijek, Osijek, J. Huttlera 2, dodaje se uz 4,0 bolesnička ležaja na pripadajuću populaciju regije za navedene organizacije zdravstva, daljnih 0,2 bolesnička ležaja na 1000 stanovnika.

Kliničkom bolničkom centru Zagreb, Zagreb, Šalata 2, dodaje se na ukupan broj populacije Republike Hrvatske 0,1 bolesnički ležaj na 1000 stanovnika, za visokodiferenciranu medicinu.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/92-01/29

Urbroj: 338-24-92-1

Zagreb, 20. svibnja 1992.

Predsjednik Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.