Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 01.06.1992 Odluka o suglasnošti na iznos radijske i televizijske pretplate
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23a. stavak 1. točka 5. Zakona o Hrvatskoj radio-televiziji ("Narodne novine", broj 28/90 i 35/91) Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 28. svibnja 192. godine, donijela je

ODLUKU

o suglasnošti na iznos radijske i televizijske pretplate

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s visinom radijske i televizijske pretplate utvrđene odlukom Upravnog odbora Javnog poduzeća Hrvatske radio-televizijeod 21. svibnja 1992. godine.

II.

Mjesečna pretplata za korištenje jednog TV prijemnika kod građana (vezana pretplata) iznosi 600 hrvatskih dinara.

III.

Ova odluka stupa na snagu 1. lipnja 1992. godine.

Klasa: 612-12/92-01/03

Urbroj : 5030116-92-3

Zagreb, 28. svibnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.