Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 01.06.1992 Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati direktor i zaposleni u turističkim uredima turističkih zajednica mjesta i turištičkih zajednica općina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 26. stavka 4, i članka 33. stavka 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine", broj 27/91) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

o uvjetima koje moraju ispunjavati direktor i zaposleni u turističkim uredima turističkih zajednica mjesta i turištičkih zajednica općina

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati direktor i zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice mjesta i turističke zajednice općine.

Članak 2.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice mjesta mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1. viša stručna sprema društvenog smjera,

2. najmanje godina dana radnog iskustva na rukovodečim radnim mjestima,

3. poznavanje jednog svjetskog jezika,

4. da ne postoji zabrana za imenovanje na tu funkciju predviđena zakonom,

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti kao i osnovno poznavanje problematike turizma,

6. druge uvjete propisane zakonskim propisima.

Članak 3.

Osobe zaposlene na stručnim i administrativnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice mjesta moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. srednja stručna sprema,

2. poznavanje jednog svjetskog jezika,

3. osnovno poznavanje strojopisa,

4. druge uvjete propisane zakonskim propisima.

Članak 4.

Direktor turističkog ureda turističke zajednice općine mora ispunjavati slijedeće uvjete:

1. visoka stručna sprema društvenog smjera,

2. tri godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima,

3. aktivno znanje jednog i poznavanje još jednog svjetskog jezika,

4. da ne postoji zabrana za imenovanje na tu funkciju predviđena zakonom,

5. da posjeduje organizatorske sposobnosti na području turizma kao i dobro poznavanje problematike i promidžbe turizma,

6. druge uvjete propisane zakonskim propisima.

Članak 5.

Osobe zaposlene na stručnim i administrativnim poslovikna u turističkom uredu turističke zajednice općine, moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. srednja stručna sprema,

2. poznavanje dvaju svjetskih jezika,

3. poznavanje problematike i promidžbe turizma,

4. poznavanje strojopisa, s druge uvjete propisane zakonskim propisima.

Članak 6.

Odredbe ovog pravilnika koje se odnose na turističke zajednice općine odgovarajuće se primjenjuju na Turističku zajednicu grada Zagreba i turističku zajednicu regije.

Članak 7.

Provjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti iz članka, 3, 4. i 5. obavlja Glavna direkcija Hrvatske turističke zajednice.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 023-02/92-01 /03

Urbroj : 529-01-92-2

Zagreb, 14. svibnja 1992.

Ministar turizma

Anton Marćelo Popović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.