Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 01.06.1992 Naredba o odredivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TRGOVINE

Na temelju članka 16. stavka 2. Zakona o sustavu kontrole cijena i članka 4. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91, 73/91 i 29/92), te članka 15. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/89) ministar trgovine donosi

NAREDBU

o odredivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja

I.

Obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja (u daljnjem tekstu: obavijesti) dostavljaju se za slijedeće proizvode i usluge:

 
________________________________________________________________________________
Grana      Skupina Podskupina       Naziv proizvoda - usluga
________________________________________________________________________________
1        2        3                        4
________________________________________________________________________________
0102                          PROlZVODNJA UGLJENA
        01020                  - ugljen svih vrsta
0105                          PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATA
        01050                  - motorni benzini i dizel goriva
0107                          CRNA METALURGIJA
        01071      010713     - betonski ćelik glatki i rebrasti,
                            bešavne cijevi,crne zavarene cije-
                            vi,pocinčani limovi srednji i tanki
                            i metalne trake do 600mm
        01072      010720     - ferolegure
0109                          PROIZVODNJA OBOJENIH ME-
                            TALA
'        01094      010942     - svi proizvodi od aluminija
0110                          PRERADA OBOJENIH METALA
        01101      011010     - svi proizvodi prerade aluminija
0111                          PROIZVODNJA NEMETALNIH
                            MINERALA
                            (bez građevinskog materijala)
        01112 .             - sol za Ijudsku prehranu
0112                          PRERADA NEMETALNIH MINE-
                            RALA
                            (bez građevinskog materijala)
        01121      011211     - ravno prozorsko i ravno armi-
                            rano staklo
                011212     ambalažno staklo (boce i staklen-
                            ke za prehrambene proizvode,
                            standardizirane)
        01123      011232     - zidne i podne keramičke ploći-
                            ce i sanitarna keramika
0113                          METALOPRERADIVAČKA DJE-
                            LATNOST
        01131      011312     - radijatori i kade za kupaonice
                            - cijevi od ljevanog željeza za vo-
                            dovod i kanalizaciju
                011313     - čelićne boce
                011315     - zavarene armaturne mreže
        01139      011390     - plinske peći,peći na kruta go-
                            riva,plinski štednjaci i štednjaci
                            na kruta goriva
0114                          STROJOGRADNJA
        01142      011420     - svi poljoprivredni strojevi i pri-
                            kljućci
0115                          PROIZVODNJA PROMETNIH
                            SREDSTAVA
        01152      011524     - traktori
0117                          PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH
                            STROJEVA I APARATA
        01174      011741     - električni štednjaci,hladnjaci,
                            strojevi za pranje rublja
        01179      011792     - žarulje (60W,75W i 100W)
                            - luminiscentne cijevi
0118                          PROIZVODNJA BAZNIH KEMIJ-
                            SKIH PROIZVODA
        01181      011810     - amonijak, dušićna kiselina,
                            sumporna kiselina, natrijev hid-
                            roksid elektronički, etilen, vinil-
                            klorid,stirol,etilenklorid i čađe
        01182      011820     - insekticidi,herbicidi,fungicidi
                            - umjetna gnojiva (svi proizvodi)
        01183      011830     - poliesterska vlakna, polistirol.
                            polietilen,polivinilklorid,poliure-
                            tanske pjene,polivinilklorid gra
                            nulat,polivinilklorid folija za polj
                            i grad. i polivinilklorid cijevi
0119                          PRERADA KEMIJSKIH PROIZ
                            VODA
        01191      011910     - gotuvi lijekovi za humanu i ve-
                            terinarsku upotrebu
        01192      011920     - toaletni sapuni,deterdženti za
                            strojno i ručno pranje,kreme za
                            brijanje,paste za zube,šamponi
                            za kosu
        01194      011949     - rolete od plastićnih masa
        01199      011990     - prirodna Ijepila,cementna lje-
                            pila,suha ljepila za građevinar-
                            stvo
                            - rendgenski filmovi
0121                          PROIZVODNJA GRAĐEVIN-
                            SKOG MATERIJALA
        01211      012111     - hidratizirano vapno
        01212      012120     - portlandski cement
        01213      012130     - puna opeka 1/1 nor.format,
                            šuplja opeka s horizontalnim šup-
                            ljinama 1/1nor.format
                            - šuplja opeka s vertikalnim šup-
                            ljinama 1/1 norm format (giter)
                            - fasadna opeka 1/1norm.for-
                            mat
                            - šuplji blokovi s horizontalnim
                            šupljinama (29x 25x 19 cm,
                            25x 25x 19cm i 25x 25x 14cm)
                            - šuplji blokovi s vertikalnim
                            šupljinama (29x 19x 19 cm,
                            25x 19x 19 cm, 25x 12x 14 cm,
                            25x19x14,cm, 29x19x14 cm i
                            29x 25x 19cm)
                            - uložni blokovi-ostale stropne
                            konstrukcije (25x 30x 14 cm,
                            25x 40x 14cm i 25x 40x 16cm)
                            - polumontažne i montažne gre-
                            dice za svodove i tavanice (do 3,4
                            m,od 3,4-4,80m i 4,81- 5,80m
                            dužine)
                            - biber,i vućeni crijep
                            - kanalice i valoviti crijep
                            - utoreni (prešani) crijep
                            - azbestno-cementni kovni ma-
                            terijali
        01214                  - blokovi za zidove i pregrade
                            - blokovi za tavanice i svodove
                            - svježi beton
                            - zidni blokovi od čelijastog be-
                            tona (plina i plinobetona)
                            - bitumensko hidroizolacijski
                            materijali s uloškom od krovnog
                            kartona
                            - bitumensko hidroizolacijski
                            materijali s uloškom od metalne
                            folije
                            - bitumenski papir '
0122                          PROIZVODNJA REZANE GRAĐE
                            I PLOČA
        01220      012201     - rezana građa (tvrdih i mekih
                            listača i četinjača)
                            - obrubljene i kkeobrubljene das-
                            ke (od 2-4m dužine)
                            - krovne letve do 4m dužine
                            - grede do 6m dužine
                            - štafle - gredice do 4m dužine
                012202     - šperploće (222x 123 cm    i
                            244x 122cm)
                            - panel ploče (244x 122 cm   i
                            250x 122cm)
                            - Iesonit ploče (275x 122cm)
                            - iverice (275x 205x 210    cm,
                            275x 205x 16cm,275x 205x 18cm)
0123                          PROIZVODNJA FINALNIH PRO-
                            IZVODA OD DRVETA
        01232      012322     - vanjska ulazna vrata (105x210
    .                        cm i 130x 210Cm)
                            - balkonska vrata kompletna
                            (80x 220cm i 140x 220cm)
                            - ostala vrata kompletna
                            (81x 210cm)
                            - krila za vrata (71x 210cm)
                            - okviri za unutarnja vrata
                            (5x 10x 210cm)
                            - prozori s nevezanim krilima
                            (100x 120cm i 120x 140cm)
                            prozori s vezanim krilima
                            (120x 140cm i 100x 120cm)
                            - krovni prozori (74x 112cm)
                            - prozorski kapci (100x 120 cm i
                            120x 140cm)
0126                          PROIZVODNJA GOTOVIH TEK-
                            STILNIH PROIZVODA
        01269      012699     - higijenski ulošci i vate
0130                          PROIZVODNJA PREHRAMBE-
                            NIH PROIZVODA
        01301      013010     - pšenično brašno namjensko
                            - brašno za stoćnu hranu
        01302      013022     - obične tjestenine
        01303      013030     - voćni sirupi,konzervirani grah,
                            grašak i mahune,konzerv.kras-
                            tavci i paprika u staklenkama,pi-
                            re od rajčice u tubama od 100grama
        01304      013041     - svježe juneće meso (but,slabina
                            i potrbušina),svinjsko meso (but,
                            slabina i rebra) i pileće meso
                013042     - suhomesnati proizvodi (suha
                            svinjska rebra i suha slanina),ko-
                            basičarski proizvodi polutrajni i
                            mesne konzerve (pašteta i mesni
                            doručak)
                013043     - riblje konzerve (sardine u ulju)
        01305      013050     - pasterizirano mlijeko,sterilizi-
                            rano mlijeko,kiselo mlijeko i jo-
                            gurt,mlijeko u prahu za ljudsku
                            prehranu,maslac,polutvrdi sirevi
                            i hrana za dojenčad
        01306      013060     - kristalni šećer pakovanje od 1
                            kg
        01307      013073     - tvrdi keks PETIT BEURE,pako-
                            vanje od 1/2kg
        01308      013080     jestivo ulje od suncokreta,soje i
                            uljane repice,pakovanje od 11 i
                            margarin od 250g
        01309      013099     - sirova i pržena kava u zrnu (pa-
                            kovanje od 0,101 0,20kg)
0131                          PROIZVODNJA PIĆA
        01311      013112     - pivo
        01312      013122     - mineralna voda
0132                          PROIZVODNJA STOĆNE HRANE    
        01320      013200     - kompletne krmne smjese za goveda,
                            svinje i perad
                            - dopunske proteirkske smjese za
                            goveda, svinje i perad
0134                          GRAFIČKA DJELATNOST
        01340      013400     - školske bilježnice
0202                          POLJOPRIVREDNE USLUGE
        02020      020202     - veterinarske usluge, osim
                            obaveznih veterinarsko-sanitarnih
                            pregleda i izdavanja svjedodžbi o
                            zdravstvenom stanju stoke
0602                          POMORSKI PROMET
        06020      060201     - prijevoz putnika i robe u
                            pomorskom obalnom prometu
0604                          ZRAČNI PROMET
        06040      060401     - prijevoz putnika u unutarnjem
                            prometu
0608                          CESTOVNI PROMET
        06050      060501     - prijevoz putnika i robe u
                            međumjesnom cestovnom prometu
                060503     - naknade za tehnički pregled vozila
1102                          OSIGURANJE IMOVINE I OSOBA
        11020      110201     - obavezno osiguranje motornih
                            vozila i osiguranje kućanstava
1103                          USLUGE NA PODRUČJU PROMETA
        11030      110301     - javna skladišta i hladnjaće
                110304     - tržnice na veliko
1109                          POSLOVNE USLUGE
        11090      110901     - usluge kontrole kakvoće i količine robe
1203                          KULTURA, UMJETNOST I
                            INFORMACIJE
        12031      120311     - udžbenici za osnovno i srednje
                            obrazovanje

II.

Poduzeća i druge pravne osobe te samostalni privrednici (u daljnjem tekstu: poduzeća) koji proizvode proizvode odnosno obavljaju usluge iz točke I. ove naredbe dužni su obavijesti dostaviti Ministarstvu trgovine na obrascu OC-1, koji je sastavni dio ove naredbe.

III.

Poduzeća i radnje koje se bave prometom proizvoda iz točke I. ove naredbe dostavljaju, obavijesti o marži (stopa za pokriće troškova prometa na veliko i malo, obračunata na nabavnu cijenu).

U obavijesti iz stavka 1. ove točke marža se iskazuje u postotku za pojedinačni proizvod, odnosno kao stopa za cijelu podskupinu odnosno skupinu proizvoda iz točke I. ove naredbe ako se zaračunava isti postotak za sve proizvode te podskupine odnosno skupine

Obavijest iz ove točke dostavlja se Ministarstvu trgovine na obrascu OC-2 koji je sastavni dio ove naredbe.

IV.

Obavijesti o cijenama odnosno maržama ne dostavljaju se za vrijeme dok je na snazi propis o izravnoj kontroli cijena odnosno marži za pojedine proizvode odnosno usluge iz točke I. ove naredbe.

V.

Obavijesti iz točke II. i III. poduzeća su dužna dostaviti u roku od 3 dana od dana početka primjene novih cijena odnosno marži.

VI.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavIjaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja ("Narodne novine", br. 60/91, 69/91) i Naredba o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi pračenja ("Narodne novine", br. 56/9 I i 69/9 l ).

VII

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 307-01 /92-01 /8

Urbroj : 528-01 /92-0001

Zagreb, 21. svibnja 1992.

Ministar trgovine

mr. Branko Mikša, v. r


OBAVIJEST O CIJENAMA RADI PRAČENJA OC-1

Ime i sjedište poduzeća:____________________________________________________________

Naziv i šifra grane, skupine odnosno podskupine iz toč I Naredbe____________________________

        Cijene proizvoda odnosno usluge za koje se dostavlja obavijest

________________________________________________________________________________
    Naziv proizvoda Mjerna     Cijena na dan 31.    Ranija         Postotak
R.b.  odnosno usluge jedinica    prosinca prošle cijena Nova  povećanja-sniženja
                        godine                 6:5       6:4
________________________________________________________________________________
1        2        3        4            5    6    7        8
________________________________________________________________________________1) Vrsta cijene (proizvođačka, veleprodajna, maloprodajna)
2) Ako je formirana veleprodajna odnosno maloprodajna cijena proizvoda potrebno je iskazati visinu rabata namijenjenog za pokriće troškova prometa u ranijoj i novoj cijeni (kol 5 i 6 )
3) Prodajni uvjeti: mjesto i način isporuke, način obračuna vrijednosti ambalaže, podaci o promjeni prodajnih uvjeta. 4) Datum primjene nove cijene (kol 6.)            OBAVIJEST O MARŽAMA RADI PRAČENJA OC-2

Ime i sjedište poduzeća:_____________________________________________________________

Naziv i šifra grane, skupine odnosno podskupine iz točke I. Naredbe__________________________


                Marže za koje se dostavlja obavijest
________________________________________________________________________________
                Stope na dan 31.prosinca    Ranija stopa      Nova stopa
R.b.  Naziv proizvoda prošle godine          na veliko-na malo    na veliko-na malo
                na veliko-na malo
________________________________________________________________________________
1        2        3        4        5        6    7        8
________________________________________________________________________________