Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 01.06.1992 Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991. i o najvišoj starosnoj i nvalidskoj mirovini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ("Narodne novine", broj 53/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992. donosi

ODLUKU

o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991. i o najvišoj starosnoj i nvalidskoj mirovini

1. Mirovine korisnika mirovina koji su pravo na mirovinu ostvarili do 30. studenoga 1991. i koje su povećane 1. ožujka 1991. za 5,01%, prema odluci o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 22/91), od 1. svibnja 1991. za 10,2% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 33/91), od 1. lipnja 1991. za 6,52% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 40/91), od 1 srpnja 1991. za 2,5% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. srpnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 54/91), od 1. kolovoza 1991. za 5,75% prema odluci o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 56/91), od 1. studenoga 1991. za 13,093% prema Odluci o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini ("Narodne novine", broj 10/92) povećavaju se od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991. još za 11,61%.

2. Kao osnovica za povećanje mirovine prema točki 1. ove odluke uzima se mirovina koja je korisniku pripadala na dan 1. siječnja 1991. odnosno na dan stjecanja prava, ako je pravo stećeno nakon toga dana, s navedenim povećanjima iz točke 1. ove odluke.

3. Usklađivanje mirovina, prema ovoj odluci, obavit će se po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja, uz obračun isplaćenih svota mirovina od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

4. Najviša starosna i invalidska mirovina prema ovoj odluci od 1. sijećnja 1991. iznosi 18.162 HRD. Od 1. ožujka 1991 iznosi 19.071 HRD, od 1. svibnja 1991. iznosi 21.017 HRD, od 1. lipnja 1991. iznosi 22.387 HRD, od 1. srpnja 1991. iznosi 22.947 HRD, od 1. kolovoza 1991. iznosi 24.266 HRD i od 1. studenoga 1991. iznosi 27.444 HRD.

5. Ovom odlukom mijenja se svota najviše starosne i invalidske mirovine, koja je utvrđena odlukama o usklađivanju mirovina i o najvišoj svoti starosne i invalidske mirovine, doriesenima nakon 1. sijećnja 1991. i objavljenim u "Narodnim novinama", br. 15/91, 22/9 I, 33/91, 40/91, 54/91 i 10/92, te se stavlja izvan snage Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini objavljena u "Narodnim novinama", broj 33 od 4. srpnja 1991.

6. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. sijećnja 1991.

Klasa: 140-13/92-01 /959

Urbroj : 341-99-01 / 1-92

Zagreb, 10. ožujka 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.