Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 01.06.1992 Odluka o graničnloj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 92. st. 3. i 4. i članka 232. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91), te članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992. donosi

ODLUKU

o graničnloj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.

l. Kao granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu, određuje se

od 1. siječnja 1991. svota od 2.938 HRD,

od 1. ožujka 1991. svota od 3.085 HRD,

od 1 svibnja 1991. svota od 3.400 HRD,

od 1. lipnja 1991. svota od 3.622 HRD,

od 1. srpnja 1991 svota od 3.712 HRD,

od 1. kolovoza 1991 svota od 3926 HRD i

od 1. studenoga 1991. svota od 4.440 HRD.

2 Kao granična svota najnižega mirovinskog primanja, radi određivanja dodatka uz mirovinu, ostvarenu prema Zakonu o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena ("Narodne novine", br. 41/68 i 20/70) i Zakona o posebnim uvjetima za stjecanje mirovine radnika zaposlenih u rudnicima ugljena na području Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 40/73), određuje se od 1. sijećnja 1991. svota od 3.862 HRD, od 1. ožujka 1991. svota od 4.055 HRD, od 1. svibnja 1991. svota od 4.469 HRD, od 1. lipnja 1991. svota od 4.760 HRD, od 1. srpnja 1991. svota od 4.879 HRD, od 1. kolovoza 1991. svota od 5.161 HRD, i od 1. studenoga 1991. svota od 5.835 HRD.

3. Prema graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja iz točke 1 i 2. ove odluke, odredit će se nova svota zaštitnog dodatka svim korisnicima mirovina koji imaju pravo na taj dodatak po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja uz obračun isplaćenih svota zaštitnog dodatka od 1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

4. Ovom odlukom stavljaju se van snage odluke o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja objavljene u " Narodnim novinama" br: 15/91, 22/91, 33/91, 40/91, 54/91, 56/91 i 10/92.

5. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1 sijećnja 1991.

Klasa:140-13/92-01/959

Urbroj : 341 -99-01 / 1-92

Zagreb, 10. ožujka 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.