Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 01.06.1992 Odluka o visini minimalne mirovine od 1. sijećnja 1891. do 30. studenoga 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 91. stavak 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narndne novine"; br. 25/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90, 9/91) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992 donosi

ODLUKU

o visini minimalne mirovine od 1. sijećnja 1891. do 30. studenoga 1991.

1. Minimalna mirovina

od 1. siječnja 1991. do 28. veljače 1991. iznosi 4.540 HRD,

od 1. ožujka 1991. do 30. travnja 1991. iznosi 4.768 HRD,

od 1. svibnja 1991. do 31. svibnja 1991. iznosi 5.254 HRD,

od 1. lipnja do 30. lipnja 1991. iznosi 5.597 HRD,

od 1. srpnja 1991. do 31. srpnja 1981. iznosi 5.737 HRD,

od 1. kolovoza 1991. do 31. listopada 1991. iznosi 6.066 HRD, i

od 1. studenoga 1991. do 30. studenoga 1991. iznosi 6.861 HRD.

2. Ovom odlukom stavljaju se izvan snage odluke o visini minimalne mirovine objavljene u "Narodnim novina ma", br. 15/91, 22/91, 33/91, 40/91, 54/91, 56/91 i 10/92.

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. sijećnja! 1991. do 30. studenoga 1991.

Klasa : 140-13/92-01 /959

Urbroj : 341-99-01 / 1-92

Zagreb, 10. ožujka 1992. predsjednik

Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.