Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 01.06.1992 Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od.1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 76. stavka 4. i članka 123. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91), i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90) Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 10. ožujka 1992. donosi

ODLUKU

o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od.1. siječnja 1991. do 30. studenoga 1991.

1. Puna svota doplatka za pomoć i njegu od 1. sijećnja 1991. iznosi 1.941 HRD, od 1. ožujka 1991. iznosi 2.039 HRD, od 1. svibnja 1991. iznosi 2.246 HRD, od 1. lipnja 1991. iznosi 2.393 HRD, od 1 srpnja 1991. iznosi 2.453 HRD od 1. kolovoza 1991, iznosi 2.594 HRD, i od 1. studenoga 1991. iznosi 2.933 HRD.

2. Smanjena svota doplatka za pomoć i njegu od 1 siječnja 1991. iznosi 1.464 HRD, a od 1. ožujka 1991 iznosi 1537 HRD, i od 1. svibnja 1991 iznosi 1.694 HRD, od 1. lipnja 1991. iznosi 1.804 HRD, od 1. srpnja 1991. iznosi 1.849 HRD, od 1. kolovoza 1991. iznosi 1.956 HRD i od 1. studenoga 1991. iznosi 2.212 HRD.

3. Slijepom korisniku obiteljske mirovine doplatak za pomoć i njegu pripada u punoj svoti.

4. Za korisnika doplatka za pomoć i njegu iz članka 76. stavka I. točke 3. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, te korisnika invalidske ili starosne mirovine, koji je pravo na taj doplatak stekao zbog sljepoće, doplatak za pomoć i njegu od 1. siječnja 1991. iznosi 2.429 HRD, od 1. ožujka 1991. iznosi 2.551 HRD, od 1. svibnja 1991. iznosi 2.811 HRD, od 1. lipnja 1991. iznosi 2.994 HRD, od 1. srpnja 1991. iznosi 3.069 HRD, od 1. kolovoza 1991. iznosi 3.246 HRD, i od 1. studenoga 1991. iznosi 3.671 HRD.

5. U skladu s odredbama iz točke 1. do 4. ove odluke, odredit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja, pripadajuća nova svota doplatka za pomoć i njegu svim korisnicima koji imaju pravo na taj doplatak od 1. sijećnja 1991. do 30. studenoga 1991.

6. Ovom odlukom stavljaju se izvan snage odluke o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu objavljene u "Narodnim novinama", br. 15/91, 22/91, 33/91, 40/91, 54/91, 56/91 i 10/92.

7. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u"Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. sijećnja 1991

Klasa:140-13/91-01/959

Urbroj : 341-99-03/ 1-91

Zagreb, 10. ožujka 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Repikbličkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.