Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Ukaz o dodjeli činova, promaknućima i prevođenju u činove djelatnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 100. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske. članka 7. stavka 1. u svezi s člankom 6. i 9., te članka 3. stavka 2. Uredbe o činovima, dodjeli činova i promaknućima u viši čin, te prevođenju i odorama pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske (" Narodne novine", broj 57/91 ) donosim

UKAZ

o dodjeli činova, promaknućima i prevođenju u činove djelatnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

I. ČIN BRIGADIRA

1. Franko (Prijama) BAČIĆ

II. ČIN PUKOVNIKA

1. Ivan (Vinka) BENETA

2. Milan (Petra) BUŠKAIN

3. Franjo (Jere) GORETA

4. Zvonimir (Pavla) MAROVIĆ

5. Mirko (Ivana) ŠUNDOV

III. ČIN BOJNIKA

1. Žarko (Tadije) BARTULOVIĆ

2. Ivan (Filipa) BELJAN

3. Tomislav (Ivana) JUKIĆ

4. Goran (Šime) KOVAČEVIĆ

5. Vlado (Stjepana) KRLJAN

6. Petar (Leonarda) KRNČEVIĆ

7. Damir (Rade) KRSTIČEVIĆ

8. Mate (Marka) RABOTEG

9. Zlatko (Ive) RADOVNIKOVIĆ

10. Matko (Ivana) RAOS

11. Zlatko (Vladimira) ROGULJ

12. Miroslav (Ante) SKOKO

13. Ivica (Ante) ŠEGOVIĆ

14. Ivica (Mate) TOLIĆ

IV. ČIN SATNIKA

1. Ljiljana (Stipana) BOTTERI

2. Stanko (Dane) ČELAR

3. Željko (Mate) ĆAPIN

4. Mladen (Ante) JUKIĆ

5. Slavko (Kazimira) KRALJ

6. Tomislav (Ivana) KRVAVICA

7. Andrija (Mate) MATIJAŠ

8. Pero (Nikole) MUNIVRANA

9. Milivoj (Marina) NOVAK

10. Milan (Mate) PERKOVIĆ

11. Josip (Josipa) RUPE

12. Ivica (Mije) ŠUTO

13. Vinko (Mije) TUBIĆ

14. Marko (Jerka) TUTA

15. Mijo (Stjepana) VRLJIČAK

16. Slaven (Dinka) ZDII.AR

17. Ivan (Milana) ZELIĆ

18. Josip (Ante) ZORIČIĆ

V. ČIN NATPORUČNIKA

1. Petar (Kuzme) BAKOTIĆ

2. Nediljko (Kaja) BOJIĆ

3. Đerd (Janoša) BRAŠNJO

4. Zvonimir (Pavla) HAZDOVAC

5. Željko (Branka) JANKOVIĆ

6. Miljenko (Ivana) JELIĆ

7. Dragiša (Ivana) KONSA

8. Josip (Jure) LISTEŠ

9. Marin (Silvija) LUŠIĆ

10. Joško (Stipe) MACAN

11. Marko (Josipa) NAKIĆ

12. Željko (Ivana) PAVIĆ

13. Ilko (Bože) PAVLOVIĆ

14. Jozo (Vida) RIBIČIĆ

15. Davorin (Gojka) TOLJ

16. Ivan (Josipa) TOMAC

17. Vedran (Augustina) UJEVIĆ

18. Miroslav (Janka) UŠLJEBRKA

19. Predrag (Bože) VLAJČEVIĆ

20. Marko (Mije) VUKOVIĆ

21. Krešimir (Ivana) VULJAK

22. Vinko (Nediljka) ZEBIĆ

VI. ČIN PORUČNIKA

1. Vitomir (Jure) ALILOVIĆ

2. Andrija BARTULOVIĆ

3. Zvonko (Nikole) BATIĆ

4. Slavko (Bože) BATURINA

5. Vinko (Mije) BEŠLIĆ

6. Mario (Ante) BEŠLIC

7. Hrvoje (Marka) BOJČIĆ

8. Branko (Nediljka) BOGDAN

9. Vjekoslav (Anđelka) ČOBANOV

10. Dujo (Stipana) ČOVIĆ

11. Miljenko (Ivana) DELIĆ

12. Nediljko (Ivana) GRUBIŠIĆ

13. Nediljko (Ante) IVAČIĆ

14. Mate (Mate) JUROŠ

15. Mirko (Ivana) KLARIĆ

16. Goran (Radomira) KLIŠKIĆ

17. Slavko (Ivana) KNEZOVIĆ

18. Alen (Jerka) KOVAČIĆ

19. Zlatko (Jure) LONČAR

20. Nikola (Josipa) MARDEŠIĆ

21. Vicko (Dragana) MARDEŠIĆ

22. Vladimir (Drage) MIKULIĆ

23. Boženko (Jure) POLJAK

24. Darko (Ljubomira) PUHALOVIĆ

25. Mladen (Nediljka) PUPIĆ

2B. Dario (Dragutina) PUTNIK

27. Mario (Radoslava) RADELJIĆ

28. Branimir (Petra) RADONJA

29. Slobodan (Mile) ROGLIĆ

30. Marcel (Ivana) RUDEŽ

31. Ksenija (Stipe) SORIĆ.

32. Jozo (Ante) ŠERIĆ

33. Mirna (Marijana) ŠITUM - HECIMOVIĆ

34. Mijo (Ivana) TOLIĆ

35. Mario (Marjana) TOMASOVIĆ

36. Nikica (Stipe) TOMAŠEVIĆ

37. Ivica (Joze) UŠLJEBRKA

38. Blaženko (Mile) ZELIĆ

39. Ante (Stipe) ZECIĆ

40. Mario (Gorana) UDIIJAK

VII. ČIN ZASTAVNIKA

1. Božidar (Jakova) AIJINOVIĆ

2. Fahrudin (Zahida) BABAJIĆ

3. Ante (Joze) BAKOVIĆ

4. Veselko (Ante) BARBIR

5. Zoran (Jure) BARIŠIĆ

6. Davor (Jure) BARIĆ

7. Stanko (Paška) BARIĆEVIĆ

8. Tomislav (Nikole) BATIĆ

9. Goran (Petra) BOŽIĆ

10. Mladen (Mije) BODROŽIĆ

11. Jure (Ivana) BOJIĆ

12. Željko (Stanka) BOROVAC

13. Ivan (Petra) BOTIĆ

14. Zdravko (Drage) BRADVIĆA

15. Stipan (Ivana) BAČAK

16. Nenad (Ante) BRAJIĆ

17. Zvonimir (Ivan) BUDIŠA

18. Mijo (Milana) BUKIĆ

19. Mate (Jure) BULlUBAŠIĆ

20. Mario (Ante) CIGLIĆ

21. Branko (Dragutin) CRNOV

22. Tomislav (Mije) CAVAR

23. Ante (Paška) ČAVLINA

24. Ivan (Jakova) ČIKARA

25. Mirko (Nediljka) ČUKUŠIĆ

26. Lenko (Bože) ČULIĆ

27. Vedran-Ante (Milana) CERLUKA

28. Dragan (Ante) DELIĆ

29. Ivica (Mile) DUVANČIĆ

30. Jozo (Filipa) ĐUZEL

31. Mladen (Mije) FRANIĆ

32. Ivica (Ive) GAMBIROŽA

33. Damir (Jerka) GAŠPEROV

34. Ivan (Josipa) GOTOVAC

35. Drago (Josipa) GRABOVAC

36. Pave (Borisa) GRIĆA

37. Tlhomir (Ante) GRUBIŠIĆ

38. Božo (Mate) GVERIĆ

39. Božo (Ante) JAGNJIĆ

40. Tvrtko (Nediljka) JAKIĆ

41. Josip (Duje) JELAVIĆ

42. Mladen (Stipe) KATIĆ-JURELA

43. Miodrag (Frane) KEGALJ

44. Boris (Ivana) KLAPIRIĆ

45. Željko (Šime) KLIŠKIĆ

46. Ivan (Vinka) KOVAČ

47. Ivica (Mate) KUKAVICA

48. Denis (Ivana) KULIĆ

49. Ivica (Mate) LEDENKO

50. Željko (Stipe) LESKUR

51. Igor (Marina) LOZIĆ

52. Perica (Marijana) LUBINA

53. Antun (Ante) LUBURIĆ

54. Milan (Nike) LUCIĆ

55. Siniša (Hrvoja) MARINOVIĆ

56. Žarko (Joze) MATENDA

57. Damir (Mirka) MATIJEVIĆ

58. Danijel (Ivana) MATIĆ

59. Vinko (Ivana) MATULOVIĆ

Bo. Mladen (Ante) MILIĆ

61. Srđan (Ante) MIŠETIĆ

62. Dragan (Ante) MRATINIĆ

63. Ivan (Ante) MRŠIĆ

64. Denis (Ivana) NOVAKOVIĆ

65. Stipe PELIVAN

66. Petar (Dane) PERKUŠIĆ

67. Nevenko (Mije) PETRIĆ

68. Marko (Mate) PROJIĆ

69. Vedran (Tomsilsva) RADICA

70. Svemir (Marha) RAJČIĆ

71. Romeo (Ivana) ROŽIĆ

72. Tihomir (Božidara) RUMBOLDT

73. Ivica (Petra) SARDELIĆ

74. Slavko (Dobre) SERDAR

75. Goran (Petra) SMOLJO

76. Zdenko (Ivana) ŠANIĆ

77. Jure (Drage) ŠARIĆ

78. Boris (Ante) ŠERIĆ

79. Silvio (Mate) ŠIMIĆ

80. Slavko (Ante) ŠUNJEGA

81. Marinko (Ivana) TARLE

82. Branimir (Stjepana)TOJČIĆ

83. Jakov (Marka) TOKIĆ

84. Ivan (Branka) TOKIĆ

85. Zoran (Čede) TUTA

86. Jure (Ivlce) UZINIĆ

87. Vedran (Petra) VEJIĆ

88. Neno (Luke) VUČIĆA

89. Neven (Ivana) VUČIĆ

90. Ivica (Mije) VUČKOVIĆ.

91. Slaven (Jure) ZEC

92. Neven (Mrka) ŽIVALJIČ

93. Petar (Tomislavaj ŽUŽUL

Broj : PA8-53/1-92

Zagreb, 12. svibnja 1992.

Predsjednik Repablike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.