Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Odluka o prijenosu sredstava bivših vojnih ustanova koje su obavljale privrednu djelatnost Hrvatskom fondu za razvoj
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o prijenosu sredstava bivših vojnih ustanova koje su obavljale privrednu djelatnost Hrvatskom fondu za razvoj

I.

Sredstva, prava i obveze (u daljnjem tekstu: imovina) bivših vojnih ustanova koje su obavljale privrednu djelatnost, a koje su temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 52/91) postale vlasništvo Republike Hrvatske, prenose se na raspolaganje Hrvatskom fondu za razvoj, ako Vlada Republike Hrvatske ne odluči drukčije. Prijenos imovine iz stavka 1. ove točke Vlada Republike Hrvatske izvršit će prema popisu koji će izraditi Ministarstvo pravosuđa i uprave u suradnji s Ministarstvom obrane.

II.

Hrvatski fond za razvoj može imovinu iz točke I. ove odluke, sukladno zakonu te pravilima svog statuta: a) prodati u cijelosti ili djelomično. b) dati u zakup u cijelosti ili djelomično.

III.

Imovinom iz točke I. ove odluke, Hrvatski fond za razvoj osniva poduzeće ili drugu pravnu osobu u svom vlasništvu.

IV.

Hrvatski fond za razvoj dužan je po osnivanju poduzeća ili druge pravne osobe iz točke III. ove odluke staviti dionice odnosno udjele tog društva u prodaju.

V.

Poduzeće ili druga pravna osoba iz točke III. ove odluke preuzima zatečene radnike bivše vojne ustanove.

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 406-09/92-01/04

Urbroj : 5030116-92-12

Zagreb, 14. svibnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.