Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Odluka o davanju na raspolaganje i upravljanje vojnog odmarališta 13. maj - Fažana Javnom poduzeću Brijuni
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 14. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju na raspolaganje i upravljanje vojnog odmarališta "13. maj" - Fažana Javnom poduzeću " Brijuni"

I.

Vojno odmaralište "13. maj" - Fažana u sastavu bivše vojne ustanove "Pula" koje je temeljem Uredbe o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 52/91), postalo vlasništvo Republike Hrvatske, daje se na raspolaganje i upravljanje Javnom poduzeću "Brijuni", a radi privodenja turističko-ugostiteljskoj namjeni.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 804-05/92-01/01

Urbroj : 5030116-92-40

Zagreb, 14. svibnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.