Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Odluka o izmjeni Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/90), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha

I.

U Odluci o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha ("Narodne novine", broj 67/91, 6/92 i 23/92) točka I. mijenja se i glasi:

"Cijene pšeničnog brašna, krupice i kruha formiraju se u odnosu na cijenu pšenice i to:

- za pšeničnu krupicu T-400 1: 2,7

- za pšenično brašno T-500 1: 2,3

- za pšenično brašno T-850 1: 1,7

- za osnovne vrste kruha 1: 4,3

- za specijalne i miješane vrste kruha 1: 5,2

Najviša cijena pšenice iz stavka 1. ove točke

za regiju I. iznosi 11 HRD/kg,

za regiju II.12 HRD/kg i za regiju III.14 HRD/kg.

Na cijene brašna i kruha iz stavka 1. i 2. ove točke na području regionalne gospodarske komore Split i Zadar mogu se zaračunati troškovi prijevoza do 5 hrvatskih dinara po kilogramu".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/92-01/08

Urbroj : 5030116-92-4

Zagreb, 21. svibnja 1992.

Predsjednik

dr. Franju Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.