Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Odluka o izmjeni Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/90), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha

I.

U Odluci o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha ("Narodne novine", broj 67/91, 6/92 i 23/92) točka I. mijenja se i glasi:

"Cijene pšeničnog brašna, krupice i kruha formiraju se u odnosu na cijenu pšenice i to:

- za pšeničnu krupicu T-400 1: 2,7

- za pšenično brašno T-500 1: 2,3

- za pšenično brašno T-850 1: 1,7

- za osnovne vrste kruha 1: 4,3

- za specijalne i miješane vrste kruha 1: 5,2

Najviša cijena pšenice iz stavka 1. ove točke

za regiju I. iznosi 11 HRD/kg,

za regiju II.12 HRD/kg i za regiju III.14 HRD/kg.

Na cijene brašna i kruha iz stavka 1. i 2. ove točke na području regionalne gospodarske komore Split i Zadar mogu se zaračunati troškovi prijevoza do 5 hrvatskih dinara po kilogramu".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/92-01/08

Urbroj : 5030116-92-4

Zagreb, 21. svibnja 1992.

Predsjednik

dr. Franju Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.