Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Odluka o izmjeni Odluke o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 36/91), povodom prijedloga Mladena Ercega iz Splita, Miroslava Krleže 26. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26

I.

U Odluci o izuzimanju od zabrane taspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26 ("Narodne novine", broj 25/92) u točki II. riječi "Elektrokovina p.o. iz Maribora" zamjenjuju se riječima "poduzeće Marles Holding Maribor d.d.. Limbuška cesta 2, Limbuš".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030115-92-154

Zagreb, 15. svibnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r