Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Odluka o izmjeni Odluke o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 36/91), povodom prijedloga Mladena Ercega iz Splita, Miroslava Krleže 26. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. svibnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26

I.

U Odluci o izuzimanju od zabrane taspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26 ("Narodne novine", broj 25/92) u točki II. riječi "Elektrokovina p.o. iz Maribora" zamjenjuju se riječima "poduzeće Marles Holding Maribor d.d.. Limbuška cesta 2, Limbuš".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030115-92-154

Zagreb, 15. svibnja 1992.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r