Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Rješenje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske, na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90., 8/91..14/91., 53A/91. i 9/92.) i članka 32. stavka 3. Zakona o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", broj 41/90., 59/90., 53/A/91., 61/91., 73/91. i 22/92.), na sjednici održanoj 30. travnja 1992. godine, donijela je

RJEŠENJE

Razrješuje se dužnosti predstojnika Ureda za prilagodavanje europskim integracijama, ZDENKO SVETE.

Klasa: 080-02192-02/32

Urbroj : 50304/4-92-01

Zagreb, 4, svibnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.