Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom na plin
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 45. stavka 2. zakona o cestama - proćišćeni tekst ("Narodne novine", br. 56/91) i članka 22. stavak 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 57/90) Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na 27. sjednici održanoj 14. svibnja 1992. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o visini naknada za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

Članak 1.

U Odluci o visini naknada za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom na plin ("Narodne novine", broj 5/91) članak 2. mijenja se i glasi: "Godišnja naknada za ceste što se plaća za cestovna motorna vozila s pogonom na plin (propan, butan i sl.) iznosi 6.500 HRD. Korisnici vozila koja imaju ugrađen pogon na plin, plaćaju uz godišnju naknadu iz stavka 1. ovoga članka, prilikom registracije i pruduljenja registracije vozila i godišnju naknadu prema radnom obujmu motora prema odredbama Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i prikljućna vozila (" Narodne novine", br. s/91 i s/92)."

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj :, 345-02-04-7725/92.

Zagreb, 14. svibnja 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"

prof. dr. Dražen Topolnik, dipl. ing.. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.