Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PODUZEĆE "HRVATSKE CESTE"

Na temelju članka 45. stav 2. Zakona o cestama - pročišćeni tekst ("Narodne novine", broj 56/91.) i članka 22. stav 1. Statuta Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeća za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 57/90), Upravni odbor Poduzeća "Hrvatske ceste" na 27. sjednici održanoj 14. svibnja 1992. donio je

ODLUKU

o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina posebne naknade za upotrebu: autoceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, autoceste Zagreb - Karlovac, autoceste Zaprešić - Gubaševo, tunela " Učka" i Krčkog mosta i to po kategorijama vozila i cestarinskim prolazima.

Članak 2.

Naknada za upotrebu autoceste Ivanja Reka - Brodski Stupnik, ovisno o naplatnim postajama, iznosi hrvatskih dinara:

______________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Ivanja Reka
kategorije I. Grad   Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad.    Lužani B.Stup.
______________________________________________________________________________
I.       75   170   250   325       400       475       550   570
II.       115   255   375   490       600       715       825   855
III.      225   510   750   975       1.200      1.425      1.650  1.700
IV.       450   1.020  1.500  1.950      2.400      2.850      3.300  3.425
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
I. Grad
kategorije I. Reka   Popov. Kutina Novska Okučani N. Grad.    Lužani B.Stup.
______________________________________________________________________________
I.       75   75   170   230       325       400       475   495
II.       115   115   255   345       490       600       715   745
III.      225   225   510   690       975       1.200      1.425  1.485
IV.       450   450   1.020  1.380      1.950      2.400      2.850  2.970
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Popovača
kategorije I. Reka   I. Grad Kutina Novska Okučani N. Grad.    Lužani B.Stup.
______________________________________________________________________________
I.       170   75   75   170       250       325       400   420
II.       255   115   115   255       375       480       600   630
III.      510   225   225   510       750       975       1.200  1.260
IV.       1.020  450   450   1.020      1.500      1.950      2.400  2.520
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Kutina
kategorije I. Reka   I. Grad Popov. Novska Okučani N. Grad.    Lužani B.Stup.
______________________________________________________________________________
I.       250   170   75   75       170       250       325   345
II.       375   255   115   115       255       375       490   520
III.      750   510   225   225       510       750       975   1.035
IV.       1.500  1.020  450   450       1.020      1.500      1.950  2.070
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Novska
kategorije I. Reka   I. Grad Popov. Kutina     Okučani N. Grad.    Lužani B.Stup.
______________________________________________________________________________
I.       325   230   170   75       75       170       250   270
II.       490   345   255   115       115       255       375   405
III.      975   690   510   225       225       510       750   810
IV.       1.950  1.380  1.020  450       450       1.020      1.500  1.620
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Okučani
kategorije I. Reka   I. Grad Popov. Kutina     Novska N. Grad.    Lužani B.Stup.
______________________________________________________________________________
I.       400   325   250   170       75       75       170   190
II.       600   490   375   255       115       115       255   285
III.      1.200  975   750   510       225       225       510   570
IV.       2.400  1.950  1.500  1.020      450       450       1.020  1.140
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
N. Grad.
kategorije I. Reka   I. Grad Popov. Kutina     Novska Okučani.    Lužani B.Stup.
______________________________________________________________________________
I.       475   400   325   250       170       75       75   95
II.       715   600   490   375       255       115       115   145
III.      1.425  1.200  975   750       510       225       225   285
IV.       2.850  2.400  1.950  1.500      1.020      450       450   570
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
Lužani
kategorije I. Reka   I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani.    N. Grad.    B.Stup.
______________________________________________________________________________
I.       550   475   400   325   250       170       75       20
II.       825   715   850   490   375       255       115       30
III.      1.850  1.425  1.200  975   750       510       225       60
IV.       3.300  2.850  2.400  1.950  500       1.020      450       120
______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________
ULAZ                          IZLAZ
B.Stup
kategorije I. Reka   I. Grad Popov. Kutina Novska Okučani.    N. Grad.    Lužani
______________________________________________________________________________
I.       570   495   420   345   270       190       95       20
II.       855   745   630   520   405       285       145       30
III.      1.700  1.485  1260  1.035  810       570       285       60
IV.       3.425  2.970  2.520  2.070  1.620      1.140      570       120

Članak 3.

Naknada za upotrebu autoceste Zagreb - Karlovac iznosi hrvatskih dinara:

____________________________________________
Kategorija       Jastrebarsko  Karlovac
____________________________________________
I.           75       150
II.           115       225
III.          225       450
IV.           450       900
____________________________________________

Članak 4.

_____________________________________
Kategorija           Dinara
_____________________________________
I.               75
II.               115
III.              225
IV.               450

Naknada za upotrebu autoceste Zaprešić - Gubaševo iznosi hrvatskih dinara:

Članak 5.

____________________________________
Kategorija       Tunel      Most
_____________________________________
I.           170       170
II.           260       260
III.          500       500
IV.           1.000      1.000
_____________________________________

Naknada za upotrebu tunela "Učka" i Krčkog mosta iznosi hrvatskih dinara:

Članak 6.

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, koji su korisnici objekata za čiju se upotrebu plaća posebna naknada, mogu za plaćanje naknade koristiti pretplatu. Pretplatničke karte mogu biti mjesečne i godišnje. Mjesečna pretplata se računa na temelju 30, a godišnja na temelju 300 prolaza, za određenu relaciju, ovisno o kategoriji vozils. Popust u pretplati iznosi 20% za mjesečne, a 40% za godišnje pretplatničke karte. Popust se može ostvariti samo u slučaju gotovinskog plaćanja (uplatnica i virmanski nalog).

Stanovnici otoka Krka, Cresa i Lošinja čija su putnička vozila (I kategorija) registrirana kod Policijske uprave Krk i Cres - Lošinj, kao i vozila javnog prijevoza putnika na redovnim linijama između otoka i kopna, za plaćanje naknade na Krčkom mostu mogu koristiti pretplatu. Popust u pretplati iznosi 70%.

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Hrvatskoj, mogu kupovinom bonova, uz gotovinsko plaćanje (uplatnica i virmanski nalog) ostvariti popust na količinu (vrijednost) bonova:

- od 100.000 do 200.000 hrvatskih dinara 15%

- od 200.001 do 800.000 hrvatskih dinara 20%

- iznad 800.000 hrvatskih dinara 25%

Minimalna količina (vrijednost) bonova koja se može kupiti iznosi:

- za pravne osobe 100.000 hrvatskih dinara,

- za fizičke osobe 2.000 hrvatskih dinara. U slučaju bezgotovinskog plaćanja kod kupovine pretplatničkih karata i bonova, korisnicima se može odobriti odgodeno plaćanje do 30 dana.

Za korištenje određene dionice autoceste, odnosno objekata, mogu se kupiti i karneti. Za kupovinu 50 karneta, odobrava se 20% popusta. Karneti vrijede jednu godinu od datuma kupovine.

U trajanju ugovora s poduzećima JANAF ostaje na snazi obveza iz tog ugovora o besplatnom korištenju Krčkog mosta.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama ("Narodne novine", broj 5/92).

Članak 8.

Ova odluka stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 345-07-04-7781 /92.

Zagreb, 14. svibnja 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Poduzeća "Hrvatske ceste"

prof. dr. Dražen Topolnik, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.