Zakoni i propisi - Pravni savjeti 30 25.05.1992 Ispravak Odluke o uskladivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1992., koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 26 od 5. svibnja 1992. pod brojem 643, te se daje

ISPRAVAK

Odluke o uskladivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1992.

U točki 2. umjesto broja 2.499 treba ispravno stajati broj 2.449.

Klasa: 142-13/92-01/1418

Urbroj : 342-99-01 / 1-92 .

Zagreb, 12. svibnja 1992.

Direktor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Stjepan Brčić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.