Zakoni i propisi - Pravni savjeti 28 18.05.1992 Odluka o imenovanju predstavnika Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Sveučilišta u Splitu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, članka 34. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske u svezi s člankom 13. Ugovorao udruživanju u Sveučilište u Splitu, Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici Društveno-političkog vijeća i Vijeća općina 8. svibnja 1992., donio je

ODLUKU

o imenovanju predstavnika Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Sveučilišta u Splitu

U Skupštinu Sveučilišta u Splitu imenuje se mr. JURAJ BUZOLIĆ, zastupnik u Vijeću udruženog rada Sabora.

Klasa: 119-02/92-04/18

Zagreb, 8. svibnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.