Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 08.05.1992 Odluka o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju Odluke o osnivanju Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske ("Narodne novine",broj 9/92) i Odluke o izmjenama i dopunama te Odluke (broj: 01-144/2-92) donosim

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske

I. Za predsjednika Vijeća imenuje se:

1. IVAN ARALIĆA, književnik

II. Za članove Vijeća imenuju se:

1. Mr. BERISLAV BADURINA

2. Prof. dr. JAKŠA BARBIĆ

3. Prof. dr. SLAVEN BARIŠIĆ, akademik

4. Prof. dr. IVO BAUČIĆ

5. Prof. dr. ZLATKO BINENFELD

6. Dr. MARKO BRANIĆA

7. Prof. dr. DALIBOR BROZOVIĆ, akademik

8. Prof. dr. ŽELJKO BUJAS, akademik

9. Prof. dr. OLGA CAREVIĆ

10. Prof. dr. ANTE ČIČIN-ŠAIN

11. Prof. dr. ŠIME ĐODAN

12. Prof. dr. MIROSLAV FURIĆ

13. Prof. dr. IVAN ILIĆ

14. Prof. dr. IVO JELIČ

15. Prof. dr. PERO JURKOVIĆ

16. Dr. FRANJO KAJFEŽ

17. Prof. dr. ANDRIJA KAŠTELAN, akademik

18. Dr. NAN MAJDAK

19. Mr. IVICA MUDRINIĆ

20. Prof. dr. GORAZD NIKIĆ

21. ŠEFKO OMERBAŠIĆ, imam

22. Mr. SLOBODAN PRALTAK

23. Prof. dr. EMIL PRIMORAC

24. Prof. dr. JURE RADIĆ

25. KARLO RADOLOVIĆ. dipl. oec.

2B. Doc. dr. IVAN ROGIĆ

27. Prof. dr. DAVORIN RUDOLF

28. Prof. dr. SMILJKO SOKOL

29. HRVOJE ŠARINIĆ; dipl. ing.

30. Prof. dr. MIROSLAV TUĐMAN

31. NIKICA VALENTIĆ, dipl. pravnik

32. Mr. MLADEN VEDRIŠ

33. ANTUN VRDOLJAK, filmski redatelj

34. Prof. dr. ALICA WERTHEIMER-BALETIĆ 35. Prof. dr. MIOMIR ŽUŽUL

Broj : 01-144/3-82.

Zagreb, 3. svibnja 1982.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.