Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 08.05.1992 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 106. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske

Članak 1.

U članku II, stavku I, Odluke o osnivanju Vijeća za strategiju razvitka Hrvatske ("Narodne novine", broj 9/92 od 21. veljače 1992) u daljnjem tekstu Odluke, točka a) briše se. a umjesto nje dolazi: "a) oblikovanje strateških zamisli i prijedloga bitnih za razvitak Hrvatske. U planiranju i pripremi strateških odluka Vijeće suraduje s vladinim institucijama".

Članak 2.

U članku III, stavku 2, prvoj alineji Odluke, iza riječi "područja", dodaju se riječi: "i to:

- Odbor za strategiju gospodarskog razvitka

- Odbor za pravni sustav i upravu

- Odbor za međunarodne odnose

- Odbor za nacionalnu sigurnost

- Odbor za strategiju regionalnog razvitka

- Odbor za strategiju znanstvenog i kulturnog razvitka

- Odbor za razvitak infrastrukture i druge".

Članak 3.

U članku IV. dodaje se stavak 2. koji glasi: "Predsjednik Republike Hrvatske predsjedava radom Vijeća kad je nazočan sjednici".

Članak 4.

U članku V. iza riječi "predsjednika i" brišu se riječi "10 do 15", a umjesto njih dodaju se riječi "do 35".

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : 01-144/2-92.

Zagreb, 3. svibnja 1992.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.