Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 08.05.1992 Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za raspored šredstava Zaklade Kraljica Jelena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju točke III. Odluke o osnivanju Zaklade "Kraljica Jelena" ("Narodne novine", broj 6/92) i članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/81 i 9/82), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. svibnja 1992., donijela je

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova Komisije za raspored šredstava Zaklade "Kraljica Jelena"

U Komisiju za raspored sredstava Zaklade "Kraljica Jelena" imenuju se:

- za predsjednika

1. Dr. MATE GRANIĆ, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

- za članove

2. Dr. MARKO ŽAJA, pomoćnik ministra prosvjete, kulture i športa .

3. VLADIMIR MLINARIĆ, pomoćnik ministra financija

4. IVAN MRKONJIĆ, pomoćnik ministra zdravstva

5. IVAN ŠIMUNOVIĆ, pomoćnik ministra rada, socijalne skrbi i obitelji.

Klasa: 550-01/92-01/02

Urbroj : 5030104-92-3

Zagreb. 5. svibnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.