Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 08.05.1992 Odluka o imenovanju tajnika Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 5. stavak 2. Pravilnika o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ("Narodne novine", broj 19/85, 1/89, 15/90 i 69/91), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 3. sjednici 14. travnja 1992. godine donosi

ODLUKU

o imenovanju tajnika Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Za tajnika Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori imenuje se ALAN UZELAC, asistent - pripravnik Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj : 1-55-151 /3-1992.

Zagreb. 14. travnja 1992. ·

Predsjednik

Ivica Gaži, d Ipl. ing v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.