Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 08.05.1992 Ispravak Odluke o utvrđivanju i rasporedu sredstava u vlasništvo Republike Hrvatske objekta Nabrđe i Križevački Lemeši
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u nazivu Odluke o utvrđivanju i rasporedu sredstava u vlasništvo Republike Hrvatske objekta "Nabrđe" i objekta "Križevački Lemeši" koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 22 od 17. travnja 1992. te se daje

ISPRAVAK

Odluke o utvrđivanju i rasporedu sredstava u vlasništvo Republike Hrvatske objekta "Nabrđe" i "Križevački Lemeši"

U nazivu Odluke umjesto riječi "vlasništvo" treba ispravno stajati riječ "vlasništvu".

Klasa: 406-09/92-01/04

Urbroj : 50301 i 6-92-10

Zagreb. 5. svibnja 1992.

Tajnik

Gordan Radin, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.