Zakoni i propisi - Pravni savjeti 27 08.05.1992 Ispravak Naredbe o dopuni Naredbe o rokovima u kojima se vrše periodični pregledi etalona i mjerila
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Naredbi o dopuni Naredbe o rokovima u kojima se vrše periodični pregledi etalona i mjerila, koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 22 od 17. travnja 1992. godine pod brojem 513. te se daje

ISPRAVAK

Naredbe o dopuni Naredbe o rokovima u kojima se vrše periodični pregledi etalona i mjerila

U točki I. u stavku 2. umjesto riječi "METEOROLOŠKOG" treba ispravno stajati riječ "METROLOŠKOG".

Klasa: 383-02/92-01/09

Urbroj : 533-04-92-2

Zagreb, 7. svibnja 1992.

Zamjenik ministra

prof. dr. Branko Jeren. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.