Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.05.1992 Uredba o neprimjenjivanju Zakona o privremenim mjerama o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. travnja 1992. donijela je

UREDBU

o neprimjenjivanju Zakona o privremenim mjerama o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju

Članak 1.

Za vrijeme važenja ove uredbe ne primjenjuje se Zakon o privremenim mjerama o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 11/91), koji je u Republici Hrvatskoj preuzet Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91).

Članak 2

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-04/92-01/03

Urbroj : 5030105-92-2

Zagreb, 30. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.