Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 05.05.1992 Odluka o visini minimalnog iznosa početnog fonda sigurnosti i ukupnog uloga u trenutku osnivanja organizacije za osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 12. stavka 2. i članka 32. stavka 3. Zakona o osnovama sistema osiguranja imovine i osoba ("Službeni list", broj 17/90 i 82/90) te članka 7. stavka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 30. travnja. donijela, je

ODLUKU

o visini minimalnog iznosa početnog fonda sigurnosti i ukupnog uloga u trenutku osnivanja organizacije za osiguranje

I.

Visina novčanog iznosa sredstava početnog fonda sigurnosti u trenutku osnivanja dioničkog društva za osiguranje ne može biti manja od:

1. 15,000.000 HRD za poslove osiguranja života;

2. 33,000.000 HRD za poslove ostalih vrsta osiguranja;

3. 33,000.000 HRD za poslove reosiguranja.

II.

Visina ukupnog uloga u trenutku osnivanja poduzeća specijaliziranog za druge poslove osiguranja ne može biti manja od 330.000 HRD.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 453-02/92-03/04

Urbroj : 5030116-92-2

Zagreb, 30. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.