Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.04.1992 Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 36/91), a povodom prijedloga Mladena Ercega iz Splita, Miroslava Krleže 26, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 1992. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Splitu u Ulici Miroslava Krleže broj 26

I.

Izuzima se od zabrane raspolaganja trosobni stan u Splitu, Ulica Miroslava Krleže broj 26, V. kat, stan broj 23, površine 59,61 m', poduzeća Marles Holding Maribor d. d., Limbuška c. 2, Limbuš.

II.

Temeljem ove odluke može se realizirati ugovor o otkupu stana iz točke I, zaključen dana 26. veljače 1992. godine između Mladena Ercega kao nositelja stanarskog prava i "Elektrokovine" p. o. iz Maribora kao nositelja prava korištenja.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:371-05/92-15/74

Urbroj: 5030115-92-2

Zagreb, 24. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.