Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.04.1992 Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu u Mrazovićevoj broj 5
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 36/91), a povodom prijedloga Franje Fleša iz Zagreba, Mrazovićeva broj 5. Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održnoj 24. travnja 1992. donijela je

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom u Zagrebu u Mrazovićevoj broj 5

I.

Izuzima se od zabrane raspolaganja četverosobni stan u Zagrebu, Mrazovićeva broj 5, II kat-desno, površine 117,31 m', poduzeća "Itas" - Kočevje u stečaju, Reška cesta 12. Kočevje.

II.

Na temelju ove odluke može se realizirati ugovor o otkupu stana iz točke I, zaključen dana 5. veljače 1992. godine između Franje Fleša iz Zagreba kao nositelja stanarskog prava - kupca i "Itas"-a, Industrije transportnih sredstava i opreme iz Kočevja kao nositelja prava ·raspolaganja prodavatelja.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:940-01/92-01/01

Urbroj : 5030115-92-141

Zgreb, 24. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.