Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.04.1992 Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja - prodaje stambeno-poslovnog objekta i zemljišta u k. o. Desinec
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92) u svezi sa člankom 2, Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 36/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. travnja 1992, donijela je

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane raspolaganja - prodaje stambeno-poslovnog objekta i zemljišta u k. o. Desinec

I.

Izuzimaju se od zabrane raspolaganja i opterećenja nekretnine upisane u zk. ulošku broj 1413 k.o. Desinec i to kč. br. 1728/19 Oranica Srakinje sa 93 čhv i kć. br. 1726/18 kuća, gospodarska zgrada i dvorište - neplodno Srakinje sa 331 ćhv na kojem ima pravo korištenja Vino "Bizeljsko - Brežice" iz Brežica, kao pravni sljednik "Slovin - Bizeljsko - Brežice", Osnovna organizacija kooperanata "Vinogradarstvo Plešivica" Gornja Reka, Jastrebarsko, a usvrhu prodaje Stjepanu Hlažeku iz Donjeg Desinca.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 940-01/92-01/01

Urbroj : 5030115-92-145

Zagreb, 24. travnja 1992.

predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.